Motorburen problematik: domar för förargelseväckande beteende och onödig körning

Bil med kraftig högtalare på taket

Bild: Lars Hedelin, Polisen

Våren är på ingång – och med den ökar den motorburna problematiken och ordningsstörande ljud i hela polisregion Bergslagen. Men två fällande domar visar att det finns lagstöd för att komma åt problemen.

- Vi ser allvarligt på de här störningarna, säger Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef i Bergslagen. Det är oerhört frustrerande för medborgare som - i bästa fall - får sin nattsömn, och i värsta fall, hela sin livssituation påverkad. Genom lagföring och samverkan kan och ska vi stävja problematiken.

När polisen åker på ärenden som rör motorburen problematik kan olika åtgärder vidtas, men syftet är alltid att situationen ska utvecklas till det bättre.

- Vilka åtgärder som är bäst varierar från fall till fall, säger Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare i polisregion Bergslagen. När vi är på plats gör vi en bedömning av vad som är allvarligast eller mest ordningsstörande och jobbar för att åtgärda det som sticker ut mest.

- I ett akut skede måste repressiva åtgärder prioriteras, fortsätter Patrik Vallin. Det kan till exempel handla om att avvisa eller avlägsna personer från platsen eller att upprätta anmälan om brott, till exempel förargelseväckande beteende eller onödig och störande körning. I nuläget kan även pandemilagen användas för att upplösa en folksamling. Om situationen tillåter ska patrullen jobba brottsförebyggande och försöka ha en dialog med individer som utmärker sig på ett sätt som kan bli leda till problem.


Penningböter för förargelseväckande beteende respektive onödig och störande körning

I oktober förra året föll två domar med koppling till motorburen problematik. Tingsrätten i Skaraborg dömde en 17-årig man till penningböter (1500 kronor) för onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse. Han hade, vid två tillfällen (kvälls- och nattetid), framfört sitt fordon i närheten av bostadsbebyggelse och spelat hög musik.

Tingsrätten i Mora dömde en 18-årig man till penningböter (800 kronor) för förargelseväckande beteende. Han hade vid ett tillfälle (nattetid) fört oljud genom att, på allmän plats under färd, spela hög musik från den bil han framförde.

- I de här fallen har man kunnat visa att förarna haft möjlighet att sänka ljudet, men valt att låta bli, säger Patrik Vallin. Det kan också finnas passagerare som har möjligheten att sänka volymen och de kan även bli misstänkta för brott utifrån ett medgärningsmannaskap. 

Lagstiftningen mot att spela störande hög musik på offentlig plats är förhoppningsvis på väg att skärpas – och därmed underlätta polisens jobb på plats. Riksåklagaren föreslår att böter ska kunna utfärdas genom en ordningsbot. Förslaget är ute på remiss och svar ska ha inkommit senast 8 juni.

Utskick till A-traktorägare

Anders Modén är kommunpolis i Rättvik och Leksand i polisregion Bergslagen. Han har jobbat mycket med utmaningarna kring motorburen problematik. I januari skickade han, i samarbete med Rättvik och Leksands kommuner, brev till A-traktorägare i Rättvik och Leksand för att förtydliga vad man behöver tänka på för att använda sin A-traktor på ett trafiksäkert och lagligt sätt. De flesta breven adresserades till föräldrarna till de ungdomar som kör A-traktor - eftersom det vanligtvis är föräldrarna som står som ägare.

- Efter utskicket har det varit ganska lugnt i Leksand och Rättvik vad gäller hög och störande musik och störande körning, säger Anders Modén. Lokaltidningar har skrivit mycket om frågan och vi har även haft bra diskussioner i sociala medier. Jag tror att många har fått klart för sig att polisen numera har de verktyg vi efterlyst.

**

Kontaktpersoner för media:

Patrik Vallin, regional brottsförebyggande samordnare, polisregion Bergslagen: patrik.vallin@polisen.se

Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef, polisregion Bergslagen: nicklas.hallgren@polisen.se 

Information till A-traktorägare

Genom att sprida information om A-traktorer ökar förhoppningsvis kunskapen bland ungdomar – och deras föräldrar - om vad som är brottsligt och vilka konsekvenser brott kan få.
 

Förutom att ungdomarna riskerar böter kan brott även innebära risk för indraget eller fördröjt körkort. När en person söker körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om hen är misstänkt för, eller har gjort sig skyldig till, något brott de senaste tre åren. Om så är fallet kan Transportstyrelsen besluta om spärrtid, vilket innebär att personen får vänta upp till tre år på sitt körkortstillstånd.

 
Initiativet med utskick till A-traktorägare har anammats av många kommuner i Bergslagen, bland annat: Säter, Gagnef, Örebro, Lekeberg, Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors, Ludvika, Smedjebacken, Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg, Karlstad, Kil, Hammarö, Grums, Forshaga, Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Avesta, Hedemora, Arvika, Eda, Säffle och Årjäng.