Ny satsning mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar på nätet

Polisen inleder en brottsförebyggande satsning för att öka kunskapen om sexualbrott mot barn och ungdomar på nätet. Satsningen bygger på att ge skolan, föräldrar och barn olika verktyg för en tryggare tillvaro på nätet.

Polisen ser hela tiden nya trender där barn utsätts för risker på nätet. Barn som delar nakenbilder har ökat, det har också krupit ner i åldrarna och kan handla om barn så unga som 7-8 år. En annan trend är att delning av bilder mellan barn ökar samtidigt som mer skärmtid bland barn och ungdomar också lockar fler vuxna förövare. Polisen ser ingen ökning i antalet polisanmälningar, men mycket talar för att mörkertalet är stort.

Genom satsningen Delbart vill polisen rikta ljus mot internetrelaterade sexualbrott mot barn och unga, med hjälp av utbildningsmaterial, filmer och budskap i sociala medier. Vuxna i barns närhet har en viktig roll för att guida barnen och minska utsattheten på nätet. Här behövs mer kunskap om vad som är brottsligt och hur man kan prata med barn och ungdomar om dessa frågor, både i klassrummet och hemma vid köksbordet.

– Genom att prata om vad som är brottsligt och olämpligt så är det lättare att sätta en gräns. Det här temat ryms inom skolans kunskapsmål och vi vill erbjuda material som kan ge både barn och vuxna kunskap och möjlighet att diskutera det som händer på nätet. På så sätt kan vi förebygga brott och få fler att polisanmäla, säger Ritha Söderberg, gruppchef på polisens nationella it-brottscenter.

”Det du har gjort kan vara brottsligt”

Utöver utbildningsmaterialet innehåller satsningen så kallade svarsbilder som ska fungera som en hjälp till barn och unga. Ritha Söderberg förklarar:

– Om du får en oönskad nakenbild i sociala medier har polisen tagit fram ett svar som du kan spara ner och skicka för att uppmärksamma att detta kan vara brottsligt. Genom att hänvisa till lagen blir det tydligt var ansvaret ligger, hos förövaren. Det kan vara svårt för barn och unga att veta hur de ska agera och vi hoppas att de genom svarsbilderna får ett verktyg att säga ifrån och stoppa en eventuell brottslig handling.

Grafisk bild med texten vill du ha ett bra svar om någon pressar dig att skicka nakenbilder. Grafisk bild med texten: "Vill du ha ett bra svar om någon skickar oönskade nakenbilder?"

Fakta om Delbart

  • Utbildningsmaterial, filmer, svarsbilder, informationsfolder till vuxna och övrigt material finns på polisen.se/delbart.
  • Utbildningsmaterialet kan användas av skolor från mellanstadiet och upp till gymnasiet. Det bygger på en film med en rad scenarios som barn råkar ut för samt diskussionsfrågor.
  • Delbart är i grunden en satsning från norska polisen som har tagits emot väl i Norge och som har översatts och anpassats till Sverige och svensk lag.

Tips och råd

Korta råd till barn

  • Stoppa kontakten
  • Skärmdumpa, radera ingenting
  • Berätta för en vuxen du litar på och polisanmäl så fort som möjligt

Korta råd till vuxna

  • Ta snacket
  • Lyssna,  stötta, skuldbelägg inte
  • Hjälp barnen att polisanmäla