Vaccinationsbedrägerier väntas i region Väst

Kvinna i bild

Anna-Karin Kjellgren som är brottsförebyggare på bedrägerisektionen i region Väst säger att det finns en risk att de så kallade vaccinationsbedrägerierna ökar när fler erbjuds vaccin. Bild: Tomas Seger

Polisen i region Väst förväntar att fler kan utsättas för bedrägeriförsök när vaccinationerna ökar i landet. Nu går bedrägerisektionen ut för att uppmärksamma främst äldre på att aldrig lämna ut personliga uppgifter till någon som kontaktar dem oväntat.

Under 2020 anmäldes nästan 47 000 bedrägerier till polisen i region Väst. Polisen ser tydligt i dessa brott att bedragarna ofta anpassar sina tillvägagångssätt efter omvärlden. Därför väntar sig polisen fler försök till bedrägerier i samband med att allt fler erbjuds vaccin mot covid-19. Bedragarna riktar särskilt in sig på äldre personer.

– Äldre personer har ofta stort förtroende för myndigheter och i det här fallet sjukvården. Detta utnyttjar bedragarna för att förmå den äldre att logga in med bankdosa eller bank-id, säger Anna-Karin Kjellgren som är brottsförebyggare på bedrägerisektionen region Väst.

Inför vaccinationen mot covid-19 är det främst två saker att tänka på för att inte råka ut för bedrägeri:

  1. Det är gratis att vaccinera sig. Om någon påstår att du ska betala är det bedrägeri.
  2. Ingen från vården kommer oväntat att kontakta dig och kräva att du lämnar ut siffror från din bankdosa eller loggar in med bank-id. 

Polisregion Väst har hittills bara fått in ett fåtal anmälningar om den här typen av bedrägerier men Anna-Karin Kjellgren tror att det kan bli aktuellt när vaccinationerna ökar.

– Vår önskan är att alla ska få denna information innan de eventuellt utsätts för ett försök till bedrägeri. Vi ber därför alla att tala med vänner och äldre anhöriga om att aldrig logga in på någon annans uppmaning eller lämna ut uppgifter till någon som kontaktar dem, säger hon.

Gör så här om någon tar oväntad kontakt

Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt med dig, följ polisens råd:

  • Logga inte in
  • Lämna inte ut siffror
  • Lägg på luren

Om du drabbas

Kontakta banken direkt om du kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Polisanmäl och ta hjälp av människor i din närhet. Ring 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om det inte är akut.

Läs mer om olika typer av bedrägerier och hur du skyddar dig på polisen.se/bedrageri