Nya medborgarlöften för Knivsta

Polismyndighetens och Knivsta kommuns medborgarlöften för 2021 är klara. Polisen och kommunen ska tillsammans verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

- Våra medborgarlöften ger en bra plattform och inriktning, för det gemensamma trygghetsarbetet, säger Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

Löftena undertecknas av Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

- Jag är glad över att vi har förnyat våra medborgarlöften och ser fram emot fortsatt god samverkan med polisen för fortsatt arbete med trygghetsfrågor i vår kommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström.

Medborgarlöftena utgår från genomförda dialoger med invånare om hur de upplever tryggheten i Knivsta kommun. Under 2018 genomfördes en dialog med vuxna invånare i kommunen och 2020 fick barn och unga i åldern 11-18 år möjlighet att svara på frågor om trygghet och ge synpunkter på vad som skapar trygghet respektive otrygghet.

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta visar att de allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Undersökningarna pekar dock på att centrala delar av Knivsta och Alsike kan kännas otrygga, särskilt runt de större skolorna och större samlingspunkter som stationsområde och butiksparkeringar på kvällen.

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av året. Vi kommer att berätta om utvärderingen via bland annat polisens och kommunens hemsida.

Polisen och Knivsta kommuns medborgarlöften 2021

Prioriterade områden under perioden är:

Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike.

Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.

Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.

Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.