Ökad polisiär närvaro i Flemingsberg ska vända otrygghet

Med anledning av en ökad otrygghet i Flemingsberg under en längre tid och oro för att unga rekryteras in i kriminalitet, så lägger polisen nu ökade resurser i området.

Kriminella med koppling till Flemingsberg och till grov kriminalitet och deras rekrytering av unga boende innebär en kraftig påverkan på lokalsamhället. Kriminella från området har figurerat i flera brottsutredningar gällande skjutningar och andra grova våldsbrott i närtid och flera vapen har beslagtagits i dessa miljöer.

Förhindra och minska våldsbrott 

Sedan en tid tillbaka och på obestämd tid finns därför extra poliser på plats i Flemingsberg. Syftet med den ökade polisiära närvaron är att förhindra och minska antalet våldsbrott i området och samtidigt öka tryggheten bland boende och näringsidkare samt minska nyrekryteringen till kriminalitet.
– Det handlar om en grupp kriminella som begår brott och som skapar otrygghet för övriga goda medborgare. Målet är att näringsidkare ska kunna bedriva sin verksamhet utan oro och att allmänheten ska kunna röra sig fritt utan att behöva vara rädda. Det ska inte finnas utrymme för kriminella att begå brott i området, säger Jens Östberg vid polisen i Huddinge.

Och den ökade polisnärvaron har redan fått effekt.
– Det märks redan en markant skillnad i centrum. Den stora skillnaden är att det påtalas av näringsidkare och allmänhet att det känns bättre och lugnare då vi är där. Vi har också lyckats få folk att prata med oss, säger Jens Östberg.  

Mål att öka anmälningsbenägenheten

Den ökade polisiära närvaron syftar just även till att öka anmälningsbenägenheten. För att lyckas på bästa sätt är polisen beroende av att jobba tillsammans med alla som bor, verkar och vistas i området.

Den redan befintliga samverkan med andra aktörer så som kommun, socialtjänst och fastighetsbolag kommer från och med nu att intensifieras.