Ökning av brott och ordningsstörningar på bilträffar

Polisen ser en negativ trend med brott, ordningsstörningar och fylleri i samband med bilträffar i Västerås.

Polisen ser en negativ trend gällande de bilträffar där ungdomar och yngre vuxna samlas på olika parkeringsplatser i Västerås, främst under helgkvällar på Stenby och Hälla. Bilträffarna är mer eller mindre organiserade men saknar arrangör.

Den senaste helgen ökade ordningsstörningarna och brotten ytterligare. Flera personer omhändertogs för fylleri eller för att de störde den allmänna ordningen. Under samma bilträff utsattes en polis för våld i samband med en fordonskontroll, något som polisen ser mycket allvarligt på.

– Många personer på träffarna sköter sig men det är också många som begår ordningsstörningar och brott. Det som sticker ut är den höga berusningsgraden hos många yngre personer, säger Fredrik Borell som är kommunpolis i Västerås.

Polisen har information om att det på bilträffarna har förekommit narkotika, våldsbrott, sexualbrott och mycket fylleri. Polisen har vid flertalet tillfällen varit på plats för att hantera brott och ordningsstörningar. I fall där personer under 18 år varit inblandade har vårdnadshavare kontaktats.

– Det är ingen bra miljö att vistas i, särskilt för yngre personer. Vi vill att fler vårdnadshavare ska få kännedom om vilka risker som finns på bilträffarna.  Vi är måna om att personer inte ska befinna sig i otrygga miljöer där de kan utsättas för brott. Vidare befinner vi oss i en pandemi och det finns hälsofaror med att så många personer samlas på ett och samma ställe.

Redan nu i helgen kommer polisen öka intensiteten i arbetet med att förebygga och utreda brott samt ingripa mot ordningsstörningar på bilträffarna.

– Risken är att det varmare vädret som väntar gör att fler besöker bilträffarna och att berusningsgraden ökar. Konsekvensen av det brukar bli fler ordningsstörningar och brott. Därför hoppas vi att den här informationen som främst riktar sig till vårdnadshavare gör att vi tillsammans kan hindra att det sker.