Omkörningsförbud på E4 i påsk

En av årets mest trafikerade helger då många resenärer åker till fjällen och passerar E 4:an mellan Gävle och Tönnebro är snart här. Trafikverket har i samverkan med Polismyndigheten beslutat att förbjuda omkörningar på den vägsträckan under påsken.

Trafikverket, i samverkan med Polismyndigheten, har beslutat att införa omkörningsförbud på E4 mellan Gävle och Tönnebro under påsken. Det är en vägsträcka som är mer belastad än andra, eftersom många resenärer passerar här till och från fjällen under några timmar. Det är i samband med omkörningar på avsnitt med dubbla körfält som det uppstår störningar när bilisterna ska tillbaka in i det enkla körfältet igen.

- Vi har haft omkörningsförbudet i flera år nu och vi har bara goda erfarenheter. Det har bidragit till att det blir bättre flyt i trafiken och risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält. Vill du slippa köer och intensiv trafik är det bra om du har möjlighet att resa andra dagar och tider, planera därför din resa i god tid. Det här är en av årets mest trafikerade helger och därför vill jag också uppmana alla att ta det lugnt på vägarna och hålla hastighetsbegränsningarna. Vi kommer också att finnas på plats och övervaka trafiken, säger Erling Arvidsson, gruppchef på Trafiksektionen, region Mitt.

Omkörningsförbud på sträckan Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

 • för norrgående trafik, onsdag 31 mars kl.13-22.
 • för norrgående trafik, skärtorsdag 1 april kl.13-22.
 • för södergående trafik, påskdagen 4 april kl.13-22
 • för södergående trafik, annandag påsk 5 april kl.13-22.

Information om omkörningsförbudet kommer att finnas på Trafikverkets och kommunernas digitala informationstavlor längs E4:an. Liksom tidigare år kommer det också att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan.

Tips för en säkrare resa

 • Att anpassa hastigheten till väglaget
 • Att hålla hastighetsbegränsningarna
 • Att ta raster
 • Att se till att alla i bilen har bälten
 • Att hålla avstånd
 • Att lasta säkert
 • Att inte använda mobilen vid bilkörning