Över 1 680 förare rapporterades vid trafikvecka i Stockholm och Gotland

Under vecka 10 genomfördes en trafikvecka i polisregion Stockholm och Gotland med fokus på hastighet i tätbebyggt område. Syftet var att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten vid bland annat skolor, förskolor och olycksdrabbade vägar.

Över 1680 förare rapporterades för hastighetsöverträdelse under insatsen och 162 förare fick sina körkort omhändertagna.

– Kontrollerna har dels haft ett trygghetsskapande syfte men också för att minska hastigheten i tätbebyggda områden där oskyddade trafikanter vistas som exempelvis vid skolor, säger Thomas Forsberg, trafikansvarig i region Stockholm.

Kontrollerna har skett genom fasta laserkontroller, rörlig hastighetsövervakning med civila och polismålade fordon. Ingripandepatruller har också medverkat då de inte varit beordrade på andra jobb. De planerade kontrollerna under torsdagen 11 mars uteblev nästan helt då det hala väglaget gjorde att patrullerna fick omprioriteras och kallas till trafikolyckor runt om i regionen.

I samband med kontrollerna har bland annat 24 personer rapporterats för narkotikabrott och två vapen har beslagtagits.