Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Övervakning av gränskontrollerna från luften

 • Helikoptern ger möjlighet att kunna övervaka över större områden.
  Bild: Polisen
 • Foto taget inifrån polishelikopter ut mot landskapet.
  Bild: Polisen
 • Polishelikopterförare bakifrån inifrån helikoptern.
  Bild: Polisen
 • Polisbil framför landsväg/avspärrning.
  Bild: Polisen
 • Vy från helikoptern på landsväg och sjöar.
  Bild: Polisen
 • Polishelikopter som hovrar i luften.
  Bild: Polisen
 • Vägspärr ovanifrån en helikopter, skog.
  Bild: Polisen
 • Bild tagen från en helikopter, över vatten och broar.
  Bild: Polisen
1/8

Polismyndighetens helikopter är en viktig del i arbetet med gränskontrollerna, sedan beslutet om inreseförbud och covid 19-test togs, då den ger en bra överblick och bidrar till lägesbilder för hur polisarbetet kan prioriteras.

Sedan beslutet om inreseförbud och intyg för negativt covid 19-test för utländska medborgare som är 18 år eller äldre, genomför polisen fler gränskontroller än tidigare. Bevakning av gränsövergångarna sker även med helikopter för att kunna få bättre överblick och lägesbilder för arbetet.

– Helikoptern ger oss en möjlighet att kunna övervaka och röra oss snabbt över större områden. Vi upplever att vi får en bra kontroll över gränsövergångarna från luften, och kan därmed bidra till att resurser förflyttas till andra platser om det skulle behövas, säger Dick Johansson, chef för Polisflyget, Noa.

Polisflyget är ett viktigt komplement till det arbete som görs på marken, och i samband med de nuvarande gränskontrollerna är det i huvudsak polisregion Nord, Bergslagen och till viss del Väst, som berörs.

– Polishelikoptern är också med och bidrar till ökad polisiär närvaro i glesbygdsområden, vilket är viktigt del i vårt uppdrag, säger Dick Johansson.