Polisen är förberedd på eventuella demonstrationer

Utifrån uppgifter om eventuella demonstrationer på lördag har polisen i region Väst en beredskap för att hantera sådana händelser.

Efter den icke tillståndsgivna demonstrationen mot coronarestriktioner i Stockholm den 6 mars har det förekommit uppgifter om liknande demonstrationer på olika platser i landet nu på lördag.

I nuläget har inga tillståndsansökningar inkommit till polisregion Väst. Men polisen har en beredskap för att hantera sådana händelser.

– Vi har startat upp en insatsplanering för att kunna hantera eventuella demonstrationer. Eftersom det förekom ordningsstörningar vid demonstrationen i Stockholm tar vi höjd för detta i planeringen men vi kommer att anpassa insatsen utifrån lägesutvecklingen, säger biträdande kommenderingschefen Anders Börjesson.

Genom covid-19-lagen har demonstrationsfriheten tillfälligt begränsats så att max åtta personer kan delta samtidigt i en allmän sammankomst på grund av pandemin. Med stöd av lagen kan polisen upplösa en demonstration som hålls i strid med begräsningarna.

– Det kommer vi att göra också om begränsningen inte följs. Vi har en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera i Sverige och det ska vi värna om. Men utifrån den situation vi har i dag med pandemin vill jag uppmana alla att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen genom att följa begränsningarna och inte samlas i större grupper, säger Anders Börjesson.