Risk för penningtvätt på spelmarknaden

Gengrebild: pengar som hängs upp på en tvättlina

Gengrebild: pengar som hängs upp på en tvättlina

Onlinespel, vadhållning och statliga kasinon utgör störst risk för penningtvätt enligt Spelinspektionens riskbedömning.

Med höga insatser och stora vinster öppnas det upp för större möjligheter till att tvätta stora summor pengar när det kommer till kommersiella onlinespel, vadhållning och statliga kasinon.

Kasinon kan, på grund av möjligheten till höga insatser och vinster och därmed en hög omsättning av pengar, ge goda förutsättningar för penningtvätt. Kasinon och spel hos spelombud möjliggör även för spel med kontanta medel. Kommersiella onlinespel kännetecknas i sin tur av stor omsättning med möjlighet till snabba transaktioner och höga återbetalningar. Det innebär att stora summor pengar kan omsättas snabbt, både genom många små transaktioner eller ett fåtal stora transaktioner. Och det är främst aktörer med kopplingar till narkotikabrottslighet som misstänks utnyttja de här spelformerna.

Risk att flera spelar på olicensierade spelbolag

Statliga kasinon, trav och galoppbanor har hållit stängt för publik under större delen av förra året. Under samma period ökade online spel vilket har medfört att licensierade spelbolag fått tillfälliga spelansvarsåtgärder. Åtgärderna ska bidra till att minska problem med spelmissbruk under Corona pandemin genom att bland annat begränsa insättningsbelopp på spelkonton. En medförande risk är att fler väljer att spela hos olicensierade spelbolag som inte tillämpar spelansvarsåtgärderna och som inte heller omfattas av penningtvättslagen i Sverige. 

Med anledning av att kommersiella onlinespel, statliga kasinon och vadhållning bedöms löpa störst risk för penningtvätt enligt Spelinspektionens riskbedömning, finns ett behov av att analysera möjligheterna till att tvätta pengar via dessa spelformer samt vilka aktörer som använder sig av penningtvättsuppläggen.

Rapport: Penningstvätt på spelmarknaden 

Till Finanspolisens sida