Så gör du skoterturen säkrare

Polis står intill skoter på fjället.

Håll dig på leden om du känner dig osäker på terrängen, menar Håkan Isaksson som är polis i Södra Lappland.

Det är sportlovstider och för många familjer väntar lediga dagar med olika vinteraktiviteter. Här är polisens råd för säkrare snöskoterturer.

Vecka 10 är det sportlov i Norrlandslänen och många passar på att vara ute i skog och mark. Och för den som planerar att ge sig ut med snöskoter finns det en rad saker att tänka på – inte minst en snörik vinter som den här.

­– Snömängden och vinden har gjort att det ligger metervis med snö på vissa håll. Följ lavinprognosen och undvik branter. Håll dig på leden om du känner dig osäker på terrängen, säger Håkan Isaksson, polis i Södra Lappland och polisens representant i Nationella Snöskoterrådet.

Förrädiska isar

Den rikliga snömängden har också gjort isarna förrädiska, då sjöar och vattendrag på många håll inte hunnit frysa på ordenligt. På flera platser har det också samlats mycket vatten på isarna. 

– Prata med ortsborna eller lokala fiskare för att få en bild av isläget i området. Är du det minsta osäker, ta det säkra före det osäkra och håll dig på land, säger Håkan Isaksson.

Planera din tur

Planering är alltså A och O. Det gäller såväl färdväg, utrustning och väder. I fjällvärden kan vädret snabbt slå om, så följ väderleksrapporten och anpassa turen därefter.

– Planera din resa. Ta reda på var du kan och får köra, och meddela andra din färdplan. Använd hjälm, varma kläder och skor. Ta med spade och bogserlina, men också karta och kompass om du kör utanför lederna, säger Håkan Isaksson.

Barn på skotern

Och för den som ger sig ut på en skotertur tillsammans med barn har han ett extra medskick.

– Placera inte barnet framför dig på skotern. Förutom att du får svårare att manövrera skotern, så finns risken att barnet kläms mellan dig och styret i samband med en krock. Små barn ska istället sitta i en pulka tillsammas med en annan vuxen, säger han.

Tänk på att:

  • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
  • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.
  • När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

    Och kom ihåg - kör alltid nykter!

Relaterad information

Fjällsäkerhetsrådets webbplats hittar du mer information och praktiska tips för en trygg fjällvistelse.

Lavinprognoser.se kan du hålla koll på lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. 

Nationella Snöskoterrådets webbplats hittar du med information om snöskoteråkning och säkerhet.