Säker snöskoteråkning i påsk

Polis på snöskoter patrullerar i fjällvärlden.

Bild: Arkivbild

Påsken närmar sig och med den högsäsongen för snöskoteråkning. Här är polisens tips för säkrare turer.

Våren är på frammarsch och det innebär att snö- och isförhållandena snabbt förändras. För den som planerar att köra skoter under påsken är det därför viktigt att ta det säkra före det osäkra.

– Det är överlag väldigt blött på isarna i hela regionen, så prata med den lokala skoterklubben, fiskare eller ortsbor för att få en bild av isläget. Är du det minsta osäker ska du hålla dig på land, säger Håkan Isaksson, polis i södra Lappland och polisens representant i Nationella Snöskoterrådet.

Planering och kunskap

Om du befinner dig i fjällmiljö är det också viktigt att hålla koll på både väder- och lavinprognos. Planera din tur och meddela personer i din omgivning både färdväg och när du väntas åter.

– Planering, kunskap och utrustning är tre bra ledord. Ta med spade och bogserlina, men också karta och kompass om du kör utanför lederna. Du får ut mer av din tur om du är väl förberedd, säger Håkan Isaksson.

Anpassa fart och körsätt

Under vintersäsongen ifjol (november 2019 - maj 2020) inträffade 50 måttliga/allvarliga snöskoterolyckor i Sverige, varav nio med dödlig utgång. Hittills under den här säsongen (2020/2021) har åtta personer mist livet i snöskoterolyckor, visar statistik som Nationella Snöskoterrådet tagit fram.

– Enkelt uttryckt gäller samma sak i terräng som på väg. Kör nykter och anpassa färdväg, hastighet och färdsätt efter underlag och förmåga. Det är för din egen säkerhet, men också för att visa hänsyn till andra människor och djur, säger Håkan Isaksson.

Tänk på att:

  • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
  • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
  • Se till att din skoter är påställd och försäkrad, samt har en väl synlig registreringsskylt framtill på skotern.
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/h. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/h.
  • När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Och kom ihåg - kör alltid nykter!

Fjällsäkerhetsrådets webbplats hittar du mer information och praktiska tips för en trygg fjällvistelse. 

Lavinprognoser.se kan du hålla koll på lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. 

Snöskoterrådets webbplats hittar du med information om snöskoteråkning och säkerhet.