Sollentuna lokalpolisområde fortsätter arbetet med framgångsrik brottsbekämpning

I december föll flera domar med ett sammanlagt straffvärde på nio år mot personer från Upplands Väsby som under en tid prioriterats av lokalpolisområdet.

Lokalpolisområdet arbetar utifrån flera modeller och teorier och en av dessa som ofta omnämns är ”The power of few fenomenet” eller på svenska även kallat ”fåtalets makt”. Teorin bygger på att ett fåtal personer begår en större del brott. Utifrån den teorin arbetar polisen med att prioritera brottsaktiva personer som begår en större del brott i lokalpolisområdet.

I Upplands Väsbys kommun har polisen arbetat aktivt mot ett tio tal personer och sex av dem är nu frihetsberövade på olika sätt.

– En viktig del av polisens brottsbekämpande arbete i Sollentuna lokalpolisområde är att klara upp grova brott och vi ser att vi får en stor effekt när vi riktar våra resurser mot de individer i lokalsamhället som vi vet står för en stor del av dessa brott. Varje dom är ett bevis på framgång i det arbetet” säger Christoffer Bohman, lokalpolisområdeschef i Sollentuna.

Mordförsök och grovt vapenbrott i Upplands Väsby 

Två personer åtalades för mordförsök den 22 september på Hammarbyvägen i Upplands Väsby. De dömdes till fängelse i fyra år samt sluten ungdomsvård i tio månader.  Tingsrätten fastställer att de båda har tillsammans och i samförstånd försökt döda målsägande genom att hugga honom med ett vasst föremål.

 Vid ett annat tillfälle griper polisen en person vid en kontroll och tar ett skjutvapen i beslag. Vid en efterföljande husrannsakan beslagtogs flera pistoler, automatvapen, skarp ammunition och sprängämnen.  Vid huvudförhandlingen dömdes den åtalade till fängelse i två år.

Den 24 september hotades och misshandlades två brottsoffer utanför Upplands Väsbys centrum. Gärningspersonen misshandlade dem med en skarpladdad revolver. Han dömdes till fängelse i två år och tre månader för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt ringa narkotikabrott.