Tillsammans för ett tryggt resecentrum

Johanna Thorpe, utvecklingsledare brottsförebyggande arbete, Uppsala kommun och Lisa Sannervik, Uppsalas kommunpolis, står utanför resecentrum i Uppsala..

Johanna Thorpe, Uppsala kommun och Lisa Sannervik, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Bild: Uppsala kommun

Patrullerande poliser, fler ordningsvakter och trygghetskameror samt en satsning på stadsvärdar är del av polisen och Uppsala kommuns överenskommelse för minskad brottslighet.

– För att öka tryggheten och säkerheten krävs både ett långsiktigt och ett kortsiktigt arbete. På kortare sikt har vi genomfört satsningen på ordningsvakter och kameror, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare brottsförebyggande arbete, Uppsala kommun.

– På lång sikt handlar det om att ha nolltolerans mot brott, att särskilt utsatta brottsoffer ska prioriteras och miljön i skolan ska vara trygg och säker, säger Lisa Sannervik, Uppsalas kommunpolis.

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet
Uppsala kommun och polisen har sedan flera år en Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet. Den nuvarande överenskommelsen gäller under perioden 2020-2023.

Samverkansöverenskommelsen handlar bland annat om:

  • Ett strategiskt arbete mot organiserad brottslighet
  • Att stärka arbetet med särskilt utsatta brottsoffer
  • Att skapa en trygg och säker skolmiljö
  • Ett aktivt områdesarbete
  • Medborgardialoger
  • Medborgarlöften

Trygg och säker skola
PAR – polis, ambulans och räddningstjänst – är en blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse bland ungdomar för blåljuspersonalens arbete. Drygt 200 åttondeklassare i Uppsala kommun har gått blåljusutbildning under förra året.

Flera skolbesök har gjorts av polisen. Besöken syftar till att minska rekrytering till kriminalitet och att skapa en god kontakt mellan skolans personal och ledning och polis samt mellan elever och polis.

Kontinuerliga möten hålls varannan vecka inom SSPF-arbetet som handlar om samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar.

– Samverkansmodellen är till för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk, säger Lisa Sannervik. 

Gemensamt områdesarbete
Skola, handlare, idrottsföreningar, kommun, fritidsgård, kyrka och polis träffas i olika forum i olika delar av Uppsala kommun. Tanken är att skapa nätverk i specifika geografiska områden.

– Vi arbetar med kortare kontaktvägar där alla känner till varandra och det blir lättare att kontakta varandra om ett problem uppstår. Arbetet skapar goda förutsättningar för att tillsammans lösa de problem och utmaningar som uppstår i ett område, säger Johanna Thorpe.

Medborgarlöfte resecentrum
I Samverkansöverenskommelsen ingår den medborgardialog som genomfördes 2019 och som låg till grund för Medborgarlöfte resecentrum 2020-2023, där Uppsala kommun och polisen tillsammans jobbar för ett tryggt, snyggt och säkert resecentrum.

Uppsala.se: Filmer om pågående medborgarlöften