Underlätta gränskontrollen genom att ha handlingarna redo

Vid vissa tider på dygnet är det många som vill passera svensk-finska gränsen i Haparanda. För att underlätta gränskontrollen, och därigenom snabba på inresan, önskar Polisen att du har dina handlingar redo.

Inreseförbudet innebär i korthet att inresande utlänningar från samtliga länder omfattas av krav på antingen uppvisande av negativt provsvar och/eller andra särskilda villkor för inresa. Endast de utlänningar som tillhör en undantagen grupp (t.ex. personer under 18 år, personer bosatta i Sverige, deltagare i hälso- och sjukvårdstransporter och personal inom transportsektorn) kan resa in till Sverige utan ett negativt covid-test.

Svenska medborgare omfattas inte av kravet på negativt covid-test.

Med anledning av inreseförbudet genomför Polismyndigheten kontroller vid gränsen mot Finland. Detta innebär att du som planerar att resa in till Sverige via finska gränsen ska vara beredd att bli kontrollerad av svensk polis.

Minska risken för köer

Det största antalet inresande kommer via gränsövergångarna i Haparanda. För att minska risken för köbildning vid gränskontrollen och därigenom underlätta för dig som inresande vill Polisen påminna om ett par saker:

  • För att gränskontrollen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det bra om du har ditt negativa covid-test samt övriga aktuella handlingar redo inför kontrollen.
  • Är du svensk medborgare eller tillhör en undantagen grupp underlättar det om du har id-handlingar eller andra handlingar som styrker detta redo inför kontrollen.

Mediefrågor besvaras av Lars Öberg, lokalpolisområdeschef i Östra Norrbotten, telefon: 010-568 47 88.

---

Vähentääksemme jonotusaikaa rajatarkastuspisteissä ja helpottaaksemme rajanylitystä maahantulijoille haluaa ruotsin poliisi muistuttaa muutamasta asiasta.

  • Että rajatarkastuksesta suoriuduttaisiin nopeasti ja helposti on hyvä että sinulla on negatiivinen Covid-tulos ja kuuluvat asiakirjat valmiina ennen tarkastusta.   
  • Jos olet Ruotsin kansalainen tai kuulut ryhmään jonka kohdalla sovelletaan poikkeussääntöjä helpottaa jos sinulla on henkilöllisyystodistus tai muita asiakirjoja jotka vahvistavat asian valmiina ennen tarkastusta.  

Median kysymyksiin ruotsiksi sekä englanniksi vastaa itäisen Norrbottenin paikallispoliisialueen päällikkö Lars Öberg numerossa +46 10-5684788