Trygghetsarbetet prioriteras i årets medborgarlöfte

Påskrift av 2021 års medborgarlöfte i Eskilstuna

Påskrift av 2021 års medborgarlöfte i Eskilstuna. Mötet blev digitalt på grund av den rådande pandemin. Från vänster: Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna, och Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna jobbar polisen och Eskilstuna kommun med samverkansöverenskommelser. Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghetsfrågan.

Genom samverkan mellan polisen, kommunen och andra parter är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i. Som stöd i arbetet finns nu ett nytt medborgarlöfte för 2021 för en gemensam målbild.

– För att vi ska nå framgång med att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun är samverkan och samarbete mellan polisen, Eskilstuna kommun och andra aktörer i samhället en förutsättning. Vårt medborgarlöfte är en viktig del i det arbetet, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

– Jag är nöjd över att kommunens och polisens arbete hela tiden stärks. Nu visar vi det igen. Och tillsammans jobbar vi med att öka tryggheten, minska brottsligheten och samtidigt angripa de orsaker som ligger till grund för brottslighet med bland annat förebyggande insatser. Vi måste göra det tillsammans: medborgare, kommun och polis. Då kommer till slut resultaten, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.   

I medborgarlöftet prioriteras arbetet med narkotikabrottslighet och bekämpning av droghantering på offentliga platser. Narkotikabruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem som får konsekvenser i form av andra brott och skapar en ökad otrygghet i det offentliga rummet.

Trygghetskänslan är en upplevelse som betyder olika saker för olika människor utifrån var och ens olika förutsättningar och upplevelse av sin egen säkerhet ur kriminologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att stoppa brott och våld är en grundläggande förutsättning för att öka tryggheten.

Uppföljning av arbetet

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet och årliga medborgarlöften. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef.

Det löpande arbetet kan följas på polisens sociala medier och hemsidor.

Vid frågor kontakta

Polisen:

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna
tel. 010-566 94 72

Eskilstuna kommun:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
tel. 070-086 65 02