Trygghetsmätning i Stockholms län och på Gotland

Känner du som bor i Stockholms län och på Gotland dig trygg? Vilka problem ser du i ditt område? Ta chansen att påverka när polisen nu skickar ut årets trygghetsmätning till drygt 84 000 invånare i regionen.

Har det brottsförebyggande arbetet effekt – vad behöver polisen göra annorlunda eller mer eller mindre av? Trygghetsundersökningen är ett av flera sätt att mäta resultatet av det jobb som görs och en del i arbetet och planeringen framåt. Parallellt görs det också enkäter och även andra insatser för att samla in invånarnas åsikter.

– Invånarnas trygghet är självklart vår högsta prioritet. Arbetet för att öka tryggheten sker tillsammans med bland annat kommunerna och trygghetsmätningen är ett sätt att se vad vi behöver göra mer av och vilka av våra insatser som har gett önskad effekt, säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm.

Drygt 84 000 personer mellan 16 och 85 år, boende i region Stockholm och Gotland, får i dagarna ett brev med en trygghetsmätning. Det är andra gången denna undersökning görs och därmed kommer nu jämförelser att kunna göras.

Den första trygghetsundersökningen gjordes 2020 och resultatet av den har varje lokalpolisområde tittat på och haft som en del av utgångspunkten i sina lokala arbeten.

– Om du är en av de slumpmässigt utvalda invånare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är en chans att berätta om dina upplevelser och påverka polisens kommande arbete. Resultatet av den trygghetsmätningen är ett av de viktiga underlag vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är det är väldigt viktigt för oss att många svarar på undersökningen, säger Patrik Widell, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Stockholm

Följande huvudområden ingår i enkätfrågorna:

  • Problem i området
  • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
  • Trygghet
  • Anmälan om brott

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsmätningen skickas ut med start den 18 mars och resultaten kommer att redovisas per lokalpolisområde, kommun och kommundelar i slutet av augusti. Urvalet av de drygt 84 000 personer som nås av trygghetsmätningen sker slumpmässigt.

Det är andra året som polisregion Stockholm genomför en storskalig trygghetsmätning. Svarsfrekvensen 2020 var strax under 65 procent.

Trygghetsmätningen genomförs i samarbetet med Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Linnéuniversitetet. läs mer: Trygghetsmätningen 2021