Två allmänna sammankomster upplösta i Stockholm

Lördag den 20 mars hölls ett antal allmänna sammankomster utan tillstånd i Stockholm. I två fall har polisen tagit beslut om att upplösa sammankomsterna.

– Det är viktigt att betona att polisens uppgift är att se till att de som vill kan uttrycka sin åsikt. I dagsläget finns det begränsningar i den möjligheten med anledning av pandemin. Polisen arbetar gentemot personer som samlas för att berätta om vad som gäller. Är man färre än åtta personer försöker vi se till att de allmänna sammankomsterna på bästa sätt kan genomföras, säger Peter Ågren, biträdande kommenderingschef som arbetat med dagens polisinsats i Stockholm.

Det har under lördagen varit ett antal samlingar av människor som har bedömts som allmänna sammankomster. I ett första skede har dialog förts med de som är på plats och i två fall – på Norrmalmstorg klockan 14.33 och på Drottninggatan klockan 16.18 – fattades beslut om att upplösa sammankomsterna.

Under lördagen har hittills 15 personer avlägsnats från den plats från vilket man uppmanat dem flertalet gånger att lämna. Det första steget för polisen är dialog, när man inte lyssnar blir man avvisad och i nästa skede avlägsnad – vilket innebär att personen i fråga tas bort från platsen.

Förutom de personer som har avlägsnats har tre anmälningar avseende icke tillståndsgiven allmän sammankomst upprättats och en anmälan om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Detta efter att människor i närheten av Mynttorget säger sig ha sett personer med brandfarliga föremål. Personerna kontrollerades men inga farliga föremål påträffades.

Två anmälningar har också upprättats om våldsamt motstånd, de har skett i samband med avlägsnanden.

– Dagen har avlöpt på ett sätt som förväntats med bakgrund av informationen vi haft om upprop om allmänna sammankomster. Vi har varit väl förberedda men saknat dialog med arrangörer och det har landat i att vi har fattat beslut om att upplösa två av de allmänna sammankomsterna. Det har dock pågått tillståndsgivna allmänna sammankomster i regionen som genomförts efter konstens alla regler, säger Peter Ågren.

Händelsenotis om polisinsatsen

Här kan du läsa händelsenotisen från lördagens polisinsats.