Vår vision är att skapa trygghet – både för medborgare och medarbetare

Två poliser, en kvinna och en man, fotpatrullerar på en bro.

Bild: Polisen

Polisen har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. 8 mars påminner oss om flera av de utmaningar som finns kvar att arbeta med. I vårt samhälle, hos oss själva och i hela omvärlden.

Polismyndighetens vision är ett tryggt och säkert samhälle. I vårt arbete ska vi alltid beakta allas lika rätt, som är ett självklart perspektiv inom Polismyndigheten.
Vi ska värna allas lika värde dygnets alla timmar, alla dagar och i hela landet. Både internt och i mötet med medborgare.

Förebyggande arbete

Internt inom polisen har vi ökat takten i ett förebyggande likabehandlingsarbete. Alla som arbetar inom Polismyndigheten ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

Men tyvärr förekommer händelser som går emot Polismyndighetens strategi för likabehandling.

– Jag vet att det förekommer kränkningar och tystnadskultur inom polisen. Men det får inte ske. Inom svensk polis finns ingen plats för kränkningar, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Det pågående och långsiktiga likabehandlingsarbetet tar bland annat avstamp i polisens självinitierade internrevisionsgranskning som blev färdig hösten 2018. Genom den granskades myndighetens kultur. Utifrån lägesbilden togs en åtgärdsplan fram, med bland annat chefsstöd och riktlinjer för att förebygga och hantera kränkningar på arbetsplatsen.

Likabehandlings- och kulturfrågor finns även med i polisens styrdokument för 2024 och är en nyckelaktivitet i myndighetens strategiska verksamhetsplan.

– Polisen är brottsbekämpande och vi jobbar med brottsoffer, då får det inte förekomma att händelser tystas ner, säger Anders Thornberg.

Satsningar på särskilt utsatta

Men 8 mars sätter också fokus på fler frågor. Som jämställdheten i samhället och omvärlden, men också på hur många har det hemma.

Kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet är särskilt utsatta. Vi inom polisen och andra i samhället måste finnas där för dem. Sedan 2019 har polisen satsat särskilt på brottsområdet våld i nära relation.
Bland annat pågår en långsiktig satsning inom brottsområdet särskilt utsatta brottsoffer. I satsningen ingår brottskategorierna våld mot barn och sexualbrott mot barn, våldtäkt och våld i nära relation.

– Våld i nära relation sker ofta i hemmiljö och är grova brott. Det måste upphöra. De här brotten måste förebyggas genom åtgärder från hela samhället, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Inom ramen för satsningen pågår även initiativ Gryning, som bedrivs av polisen i region Stockholm. Initiativet är ett långsiktigt förbättringsarbete som ska förstärka hela polisens arbete mot brott i nära relation. Både när det gäller resurser och metoder.