Vi arbetar för ett tryggt och säkert Höganäs

I en artikel i Helsingborgs Dagblad vill kommunalrådet i Höganäs se fler poliser i kommunen. Bakgrunden är den kraftiga explosion som inträffade vid ett flerfamiljshus i Höganäs tätort tidigare i veckan. En utredning om allmänfarlig ödeläggelse pågår.

Svensk polis är inne i en tillväxtfas. Målet är att bli 38 000 polisanställda i slutet av 2024, vilket kommer att innebära fler poliser i yttre tjänst. Utgångspunkten är att de nya poliserna kommer att placeras ute i lokalpolisområdena nära alla våra medborgare i våra 58 kommuner. Dessa tillkommande poliser kommer alltså även Ängelholms lokalpolisområde, i vilket Höganäs ingår, till del.

Samtidigt är det också så att Sverige är ett stort och i många delar glesbefolkat land. Oavsett hur många vi blir inom polisen kommer vi helt enkelt inte att kunna vara överallt, hela tiden. Det är därför vårt samarbete med övriga lokalsamhället är så viktigt; tillsammans kan vi hjälpas åt i vårt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Tillsammas med kommuner, skola, näringsliv och föreningsliv arbetar vi gemensamt för att skapa trygghet och säkerhet för våra medborgare. I detta arbete är våra kommunpoliser och våra områdespoliser särskilt viktiga.

I våra trygghetsmätningar har Höganäs genom åren visat sig vara en trygg kommun, och övergripande känslan av trygghet har i stort ökat sedan 2017. Trygghetsmätningen för 2020 pekar också på att lokalpolisområde Ängelholm är det lokalpolisområde i nordvästra Skåne där folk känner sig mest trygga. Det gläder oss mycket, och visar att vi är på rätt väg, även om den senaste händelsen som inträffat är mycket beklaglig och självfallet påverkar medborgarnas känsla av trygghet. Jag förstår och har djup respekt för den oro och uppstår i samband med händelser som denna.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att skapa trygghet och säkerhet, i Höganäs såväl som på andra orter i Skåne. Vi kommer att fortsätta arbeta för att vara en synlig och närvarande polis som låter medborgarnas behov stå i centrum för vårt arbete. Vi vill finnas där när medborgarna behöver oss!

Annika Nilsson, Tillförordnad lokalpolisområdeschef LPO Ängelholm