Drygt 26 fängelseår utdömda i Borås

Under de senaste tio månaderna har 26 år och 2 månader (korrigerad summa) utdömts efter polisens utredningar av grov brottslighet i kriminella miljöer i Borås. Under våren väntas åtal i fler omfattande utredningar.

I dag dömdes en person till fängelse i tre år och åtta månader efter skjutningen inne på en frisersalong i Borås i september förra året.

Sedan i somras har 24 personer ur de kriminella nätverken på Hässleholmen/Hulta dömts till sammanlagt 22 år och 6 månaders fängelse.

I januari i år dömdes sex män för skottlossningen på Norrby den 4 juli förra året.

Det är tre exempel på grov brottslighet inom kriminella miljöer som utretts av polisområde Älvsborg och som resulterat i fleråriga fängelsestraff. 

– Vårt mål är att stärka tryggheten och säkerheten i våra utsatta områden. Just nu ser lägesbilden bra ut, men det kan vända snabbt, säger Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef i Borås.

Motivet är ofta narkotika

Det saknas aktuell forskning som visar på kopplingen mellan narkotika och grov brottslighet i kriminella miljöer. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har därför fått i uppdrag av regeringen att redovisa detta under 2021.

– Polisens bedömning är dock att narkotikan ofta är en inkörsport till kriminaliteten. Handeln med narkotika och konflikter kring den, ligger bakom en stor del av den grova brottsligheten, säger Mattias Ramsö.

Lånsiktiga strategier för att vända utvecklingen

I polisområde Älvsborg finns i nuläget två särskilt utsatta områden Hässleholmen/Hulta och Norrby. För att fortsätta att vända utvecklingen och minska tillväxten till de kriminella miljöerna behöver de bakomliggande faktorerna fortsatt åtgärdas.

– Polisen kan inte på egen hand lösa det komplexa problemet med kriminella nätverk och grov brottslighet. För att komma till rätta med detta krävs omfattande och långsiktigt arbete med kraftfulla förebyggande åtgärder från många aktörer i samhället, säger Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef.