1272 gotlänningar har svarat på polisens trygghetsundersökning

För andra året i rad har polisen genomfört en trygghetsundersökning. Båda tillfällena har undersökningen genomförts under pandemin. Jämfört med 2020 har den upplevda tryggheten ökat och oron för att utsättas för brott har minskat.

Att 1272 personer har svarat på den enkätundersökning som skickades ut i maj i år innebär att över 60 procent av de som fått enkäten har svarat. Det är i dessa sammanhang att anses som en bra siffra. Det kan dock konstateras att det i högre utsträckning är kvinnor och äldre personer som besvarat enkäten.

– Trygghetsundersökningen tillsammans med andra möten vi har med invånarna är en viktig grund för oss när vi planerar vårt arbete och våra insatser. Vi ser till exempel att även om den upplevda tryggheten ökat så är den upplevda otryggheten fortfarande alldeles för hög bland kvinnor och främst unga kvinnor. Det måste vi ta på allvar och jobba vidare med. Arbetet för ökad trygghet sker tillsammans med övriga samhället och det är av vikt att få en bred kunskap om hur invånarna ser på tryggheten och utsattheten för brott, säger Conny Johansson, kommunpolis på Gotland.

I stort sett hade de flesta upplevda problemen minskat mellan år 2020 till 2021. Störst minskning har skett när det gäller nedskräpning och skadegörelse Men även problemen med att ungdomar stör ordningen eller folk som bråkar och slåss utomhus har minskat.

Nytt för i år i enkätundersökningen var att det fanns möjlighet att skriva om platser där man känner sig otrygg. De områden som nämndes vid flest tillfällen på Gotland var: Bingeby, Gråbo, Hemse och Östercentrum.

– Det tre första är områden där polisen varit en del i det senaste året och kommer att fortsätta att jobba i för att öka tryggheten. Det som samtidigt är positivt är att i just de områdena anger fler än på övriga ställen att de anser att polisen bryr sig om problemen som finns i området. Parallellt har vi, bland annat på grund av de stängda krogarna, varit mer sällan i Visby innerstad vilket vi kan se ger utslag i svaren från de mer centrala delarna i Visby, säger Conny Johansson.

Nu går arbetet vidare med att analysera resultatet samt med att öka tryggheten på Gotland. Detta arbete sker tillsammans med bland andra Region Gotland och länsstyrelsen på Gotland.