Arbetsplatsinspektioner på 14 massagesalonger i Stockholms län

Arbetsplatsinspektioner har genomförts på 14 massagesalonger i Stockholms län. Insatsen leddes av människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm inom ramen för det europeiska samarbetet Empact.

– Vi har fått ett stort antal tips från allmänheten om att det vid ett flertal massagesalonger erbjuds sexuella tjänster. Det finns också indikationer på att kvinnor som arbetar på salongerna utsätts för människoexploatering alternativt människohandel. Vi har därför tillsammans med den lokala polisen valt att ägna den här insatsen åt att genomföra arbetsplatsinspektioner, säger Linda Törngren, chef för människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Empact är en europeisk samverkan som leds av Europol. Syftet med insatsen var att förbättra lägesbilden avseende människohandel i Europa samt identifiera individer som exploateras i människohandel och i förlängningen lagföra gärningspersoner.

Vid arbetsplatsinspektionerna gavs till exempel möjlighet att kontrollera villkoren för de som jobbar på salongerna, ägarförhållanden samt kartlägga de eventuella kopplingar som finns mellan salongerna.

Totalt 14 massagesalonger på Kungsholmen, Östermalm, Södermalm och Hammarbyhöjden, samt i Hägersten, Aspudden, Årsta, Bagarmossen och Östberga fick besök i samband med inspektionerna. Vid samtliga deltog även andra myndigheter och personal från den lokala polisen, bland annat från Globen.

– I lokalpolisområde Globen arbetar vi regelbundet med olika insatser mot prostitution och människohandel och det är en del i arbetet med att öka den lokala tryggheten. Det kan till exempel handla om samverkan med hotell samt andra verksamheter i vårt område. Denna gång deltog vi i arbetet med arbetsplatsinspektionerna, säger Emma Antonian, tf lokalpolisområdeschef i Globen.

I samtliga salonger påträffades artiklar som som kan tyda på att man erbjuder sexuella tjänster men ingen av de kvinnor som fanns på plats vid tiden för arbetsplatsinspektionerna misstänktes vara utsatt för människoexploatering eller människohandel. För att uppnå skälig misstanke om människoexploatering krävs oftast fler besök samt användande av fler polisiära metoder. Arbetsinspektionerna har bidragit till många underrättelser och en uppdaterad lägesbild som polisens människohandelssektionen kan fortsätta arbeta med framöver. 

– Att arbeta tillsammans mellan olika myndigheter är en framgångsfaktor och vi kommer att utöka det arbetet kommande år. Vi kan konstatera att vi har cirka 300 massagesalonger i region Stockholm och att det regelbundet kommer in underrättelser om att det förekommer människohandel och prostitution på ett flertal av dessa salonger. Självklart sker det inte överallt men vi jobbar aktivt för att se till att denna verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt, säger Linda Törngren.

Den som misstänker att det säljs sexuella tjänster på en massagesalong ska tipsa polisen via polisen.se alternativt via telefon 114 14.

Inspektionerna en del av EMPACT

Arbetsplatsinspektionerna är en del av det europeiska samarbetet mot organiserad brottslighet (EMPACT) och sker utifrån ett av EU:s prioriterade brottsområden:

”Människohandel i EU med avseende på alla former av utnyttjande, inbegripet sexuellt utnyttjande och arbetskraftsexploatering samt alla former av handel med barn.”

Läs mer om EMPACT och målen