Brott på väg i fokus för polisens kontroller

Poliser gör en trafikontroll

Mellan den 8 och 14 november genomför polisen en nationell trafikvecka mot det som kallas brott på väg.

– Många kriminella använder vägnätet för att ta sig till och från en brottsplats. Polisens kontroller är ett effektivt sätt att upptäcka olika slags brottslighet, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Under trafikveckan riktar polisen därför extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, dvs. riksvägar och europavägar.

– Vi kontrollerar fordon, förare och passagerare och upptäcker bland annat stöldgods, men även vapen, ammunition, narkotika eller efterlysta personer, säger Ursula Edström.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 45 är det fokus på brott på väg.
Här kan du läsa mer om polisens trafikkontroller.