Dagen då vi belyser mäns våld mot kvinnor

Den 25 november belyser vi våldet som kvinnor utsätts för av män i sin närhet. Ingen ska behöva bli utsatt får våld, oavsett vilken dag det är på året.

Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos kvinnor, enligt WHO och FN. Men hur många som är drabbade och hur våldet ser ut, är svårt att få en enhetlig uppfattning om. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.

Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner, men våld förekommer i alla sorters parrelationer, hetero- som homosexuella. Unga tjejer är överrepresenterade som offer för våld i nära relationer, där förövaren oftast är en jämnårig eller något äldre kille.

Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I omkring hälften av dessa fall har offer och förövare en nära relation. Mörkertalet är dock stort, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Samtidigt mördas omkring 17 kvinnor varje år av en man de har eller har haft en kärleksrelation med.

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14, eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig direkt till polisstationen där du bor.

Att utsätta en närstående för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott och innefattar även föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot sina föräldrar och när flera medlemmar i en familj kollektivt utövar hedersrelaterat förtryck och våld.

Om du eller någon du känner är utsatt, kom till oss. Vi förstår att det inte är enkelt, men en kontakt med oss kan vara ett steg på vägen. Hos polisen ska varje brottsoffer få rätt omhändertagande, från första polis på plats till anmälningsupptagare och brottsutredare. Ett närstående, en uppmärksam granne eller kollega kan hjälpa till genom att lämna vittnesuppgifter som hjälper polisens utredning framåt.

Eventuella frågor från media besvaras av Sonia Esmerson och nås via polisens presstjänst, region Öst.

Tips på fördjupning

Polispodden Öst - Avsnitt 37 Brott i nära relation
Ett av de värsta brott man kan bli utsatt för är att bli slagen eller systematiskt nedtryckt av den man delar sitt liv med. Brott i nära relation är ett av polisens viktigaste uppdrag, men också ett av de svårare. I det här avsnittet möter vi barnförhörsledaren Ulrika och vuxenutredaren Claes som berättar om hur utredningarna går till, vad som händer om brottsoffret inte vill medverka längre och hur du som granne kan bli ett kronvittne.

Brott i nära relation 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Jämställdhetsmyndigheten

WHO

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)