Dom vid Falu tingsrätt gällande grovt dataintrång mot E-sportplattform

Idag, 22/11, meddelades en dom vid Falu tingsrätt där en man i 20-årsåldern dömdes till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst och skadestånd till följd av grovt dataintrång.

I somras blev en E-sportplattform med spelare som spelar Counterstrike utsatta för överbelastningsattacker, så kallade DDoS-attacker. Detta upptäcktes då plattformen erbjuder livestreaming som laggade eller gick ner helt till följd av överbelastningsattackerna och man tappade tittare. I polisregion Bergslagen har KCB-utredare (komplexa cyberbrott) tillsammans med regionala insatsstyrkan och IT-forensiker arbetat med fallet.

 Caroline Andershed är KCB-utredare och har arbetat med ärendet:

– Ärendet låg först i Stockholm. När man sedan identifierade en misstänkt hamnade det hos oss i Bergslagen.

Målsägaren undersökte på egen hand överbelastningsattackerna innan en polisanmälan gjordes. I Stockholm ansåg man att den information målsägaren tagit fram räckte för skälig misstanke. I region Bergslagen bad åklagare sedan om en insats omgående då överbelastningsattacker inte upphörde.

KCB, regionala insatsstyrkan och it-forensiker samarbetade sedan i fallet. Man genomförde den 6:e augusti en husrannsakan hos den misstänkte i Dalarna.

– Vid husrannsakan var den misstänkte i full gång med överbelastningsattacker mot målsägaren. Han greps på plats och vi tog datorn med pågående överbelastningsattacker i beslag, berättar Caroline Andershed.

Mannen häktades sedan och åtal väcktes. Genom kartläggning av telefon och dator hittade man bevisning som styrkte misstanken. Även i chattar fann man bevisning för att mannen genomfört överbelastningsattacker.

Brotten pågick mellan 20 juni i år och 6 augusti då mannen greps. Under denna period drabbades målsägarna av över 3500 överbelastningsattacker som efter gripandet helt upphörde.