Färre Malmöbor har utsatts för brott

Fler Malmöbor känner sig trygga och färre utsätts för brott. Det visar 2021 års trygghetsundersökning i Malmö.

Nära 4000 Malmöbor har deltagit i årets trygghetsmätning som polisen gör i samarbete med Malmö stad. 

- Polisen och Malmö stad har en bra uppfattning om lokala problembilder. Men trygghet och säkerhet är något vi skapar tillsammans med medborgarna och observationerna från så här många människor hjälper oss att tidigt upptäcka trender. Deras svar ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan oss och andra samhällsaktörer, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö. 

Andelen Malmöbor som uppger att de inte utsatts för något brott de senaste 12 månaderna är 75 procent. Det är det högsta värdet sedan frågan ställdes första gången 2009. 

Utsatthet för mängdbrott (våld, stöld och skadegörelse) ligger på 18 % år 2021. Det är den lägsta siffran över alla 21 år som mätningarna pågått. Indikatorerna för oro för brott har för alla fyra problemtyper reducerats de senaste fem åren. 

- Det är en positiv utveckling på många plan och jag ser det som ett kvitto på att vår förflyttning för att verka nära och tillsammans med medborgarna, bland annat med områdespoliser, har gett resultat, säger Petra Stenkula. 

God samverkan med Malmö stad, medborgarlöften, medborgardialoger och samarbete med lokalsamhället är viktiga hörnstenar i polisens trygghetsskapande strategi.  Även initiativ som Sluta Skjut och samverkansmodellen BID (Boende, Integration, Dialog) bidrar på lång sikt till en ökad trygghet. 

- Det är glädjande att se att när Malmö stad och polisen arbetar tillsammans med gemensamt fokus inom en rad områden, så skapar vi ökad trygghet för Malmöborna. Trygghetsmätningen är ett verktyg bland andra som visar vad vi gemensamt bör fokusera på och vi kan sätta in åtgärder där det behövs, säger Anna von Reis, chef för individ- och familjeomsorgens avdelning insats, på Malmö stad. 

Den enda stadsdel i Malmö som idag har anmärkningsvärt höga problemnivåer är Möllevången. En stor utmaning är den öppna droghandeln. Påfallande många som svarat säger att de observerat narkotikaförsäljning i området. En orsak till att Möllevången sticker ut är dess placering; centralt i Malmö nära tåg och busstation och med ett rikt restaurang- och nöjesliv. Där många människor rör sig, dit söker sig också narkotikaförsäljare. 

För att förbättra situationen på Möllevången kommer polisen att ha en fortsatt hög närvaro och fortsatt samarbete med lokalsamhället, de boende och Malmö stad genom bland annat medborgarlöften. 

- Satsningen på kommunala ordningsvakter som inleddes i somras är mycket positiv och uppskattat av både boende och näringsidkare. Detta kommer förhoppningsvis att återspegla sig i resultaten för trygghetsmätningen över tid, säger Ulf Nilsson, enhetschef för säkerhet och beredskap, på Malmö stad. 

För mer information, kontakta Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling på 073-422 77 52.