Fler polisbilar testas

Polisbil sedd framifrån.

Bild: Polisen

Nu utökas testerna med den nya generationens polisbil från tre till tio bilar. Med start den 2 november får Region Öst nya bilar medan Region Stockholm och Mitt fyller på med fler.

Norrköping, Linköping och Jönköping får en bil vardera, medan Uppsala får ett tillskott på två bilar. I Uppsala finns därmed tre nya fordon.

I region Stockholm får lokalpolisområde Globen sin första testbil och Södermalm fyller på med ytterligare en ny bil. Totalt rullar nu tio testfordon runtom i landet.

– Vi har fått många värdefulla synpunkter från testförare och hoppas inom kort kunna utöka piloten betydligt, säger Anders Hall, utvecklingschef på Nationella operativa avdelningen.

Även i de nytillkomna lokalpolisområdena ska fordonen användas i den ordinarie polisverksamheten. Det är fortfarande enbart fordonets arbetsmiljö, viss mjukvara samt IT-plattformen Titan som testas. Kamera, videoinspelning och automatisk nummerplåtsavläsare testas inte. För att kunna använda kamera och videoinspelning krävs att samrådet med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har avslutats.

Det var i början av oktober som Polismyndigheten skickade en så kallad begäran om förhandsamråd till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. I den beskrivs vilken utrustning som polisen önskar använda och varför, samt vilka åtgärder som Polismyndigheten har vidtagit för att skydda den personliga integriteten. IMY väntas återkomma i december.

– Vi har kommit en bra bit på väg, men det dröjer ytterligare ett tag innan bilarna kan användas fullt ut med de nya tekniska hjälpmedlen, i hela Polismyndigheten, säger Anders Hall.

Fakta

De närmsta åren fasas Polismyndighetens fordonspark ut för att ge plats åt den nya generationens polisbilar. Runt 2 200 nya fordon levereras under åtta år, både målade och civila personbilar avsedda för ingripande. Kostnaden är ca 250 miljoner kronor per år inklusive serviceavtal. Den totala kostnaden är runt 2 miljarder kronor fördelat på åtta år. Snittpriset för ett fordon är 750 000 kronor och i avtalen ingår service.

Polismyndigheten köper även in minibussar som även de utrustas med kameror och radar.

Vanliga frågor och svar om de nya polisbilarna