Förundersökning gällande mord läggs ned

En man hittades avliden i sitt hem utanför Vilhelmina 2013. Händelsen bedömdes vara en olycka. Polisen har under hösten granskat ärendet på nytt.

Händelsen 2013 bedömdes vara ett olycksfall. Mannen hittades avliden, med skador på kroppen, i sin bostad.

En rättsmedicinsk undersökning genomfördes senare för att fastställa dödsorsaken. Ärendet hanterades som ett dödsfall utan misstanke om brott.

I slutet av augusti samma år inleddes dock en förundersökning gällande mord. I samband med det gjordes bland annat en platsundersökning i mannens bostad. Förundersökningen lades ned i december 2013. 

Under 2021 väcktes återigen frågor kring mannens död. Polisen i Västerbotten valde då att återuppta förundersökningen gällande mord för att granska ärendet på nytt.

Ett trettiotal förhör har hållits under hösten. Ärendet har granskats av rättsläkare och tekniker, utifrån den dokumentation som funnits tillgänglig sedan tidigare. Någon ny platsundersökning i bostaden har inte gjorts då det har gått åtta år sedan händelsen.

Resultatet av utredningen tyder på att det handlar om en olycka. Polisen lägger nu ned förundersökningen gällande mord.

Mannens anhöriga är underrättade.


David Helgesson, gruppchef vid grova brott i Västerbotten, finns tillgänglig för mediefrågor kl 14.00-15.30 under måndagen den 22 november.