Grov stöld gav två års fängelse och utvisning i tio år

En man dömdes i början av november till två års fängelse och tio års utvisning för två grova stölder och femton stölder av normalgrad. Stölderna har ägt rum under 2019.

Stockholms tingsrätt menar att stölderna har genomförts systematiskt och i organiserad form vilket påverkat brottets straffvärde och gett högre straff.

Den dömde ingår i ett internationellt familjebrottsnätverk som har begått ett stort antal brott i Sverige under 2019. Vid det tillfället grep polisen totalt fem personer som alla lagfördes.

Den nu dömde lyckades dock lämna landet, men han var efterlyst och greps och överlämnades till Sverige då han försökte resa in i Spanien.

Brotten som den dömde genomfört har till största delen skett mot turister som då blivit bestulna på värdesaker. Utredningen har genomförts av Gränspolisen i Stockholm då majoriteten av brotten begicks i Stockholms län.