Innerstadstrafiken påverkas av statsbesök från Spanien

Kartbild över Stockholms city

Polisen använder UAS, även kallat drönare, för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

Den 24 och 25 november får Sverige besök av den spanska statsledningen. Det innebär att trafiken och tillgängligheten till vissa delar av Stockholms innerstad kommer att påverkas.

På onsdagen går en hästkortege från Hovstallet till Kungliga slottet, det innebär att trafiken längs den beridna kortegevägen kl. 11:00-12:00 kan stängas av helt. Färdvägen är: Strandvägen, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan, Strömgatan, Norrbro, Skeppsbron och Slottsbacken.

Polisen använder kamerabevakning med UAS

Polismyndigheten har, i enlighet med 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad, med hjälp av UAS, Unmanned Aerial Systems, även kallat drönare.

Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom det upptagningsområde som framgår av kartan.

Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller onsdagen den 24 november kl. 10:00–18:30.