18 anmälningar efter insats mot människohandel i polisregion Öst

Polisen

Under vecka 45 anordnades en insats mot människohandel i polisregion Öst.

En planerad regional insats genomfördes under tre dagar i Östergötland och Jönköpings län.

Ölburkar, vattenflaskor, mobilhörlurar, mobiltelefon, hushållspapper, parfym, smink, kondomer, tabletter, massageolja och glidmedel. Dessa saker är samlade i en oordning på bordet vid sängarna inne i detta korttidsboende (med korttidsboende menas exempelvis vandrarhem/hotell och liknande) i Norrköping denna novemberkväll under vecka 45.

Doften av parfym tränger igenom rummet som i övrigt luktar svett och sperma. I rummet befinner sig två kvinnor. De sitter i varsin säng och ansiktsuttrycken är likgiltiga.

Förutom de två kvinnorna befinner sig flera poliser i rummet för att prata med dem. Några timmar tidigare var det tre personer i rummet – de två kvinnorna samt en man som betalade en av kvinnorna för sex.

Efter sexköpet lämnade mannen adressen och i samband med detta fångades han in av polis. Mannen fördes till polispatrullens bil där han förhördes. De civilt klädda poliserna hade placerat ut sig strategiskt för att kunna bevittna sexköparens väg till rummet samt dennes väg efter att den sexuella akten var över och att mannen lämnade adressen.

Sexköparna är oftast inte kända av polisen sedan tidigare

En av poliserna som var involverad i denna insats är Norrköpingspolisen Jasse Mrsic. Han har erfarenhet från polisens arbete med liknande insatser sedan tidigare och denna novemberkväll axlade han rollen som insatsledare, en roll han är van att ha.

- De sexköpande männen vi möter är oftast inte kriminella i den benämningen, de brukar inte vara kända av polisen sedan tidigare. Oftast har männen ordnade hemförhållanden med familj. Männen brukar också ha arbeten och trygga inkomster. Många av männen förstår inte problematiken kring hur dessa tjejer mår eller hur utsatta tjejerna är. Andra förstår tjejernas situation men bryr sig inte om det. Vissa män är mer intresserade av att deras sexköp inte ska komma till deras familjs kännedom, säger insatsledaren Jasse Mrsic.

Kontakt tas via annonser på internet

Vid denna insats i Norrköping sker kontakten mellan köparna och tjejerna via annonser på internet. Köparna tar kontakt med tjejerna och konversationerna är oftast korta.  

- Meddelandena handlar oftast om var sexet ska ske, hur lång tid det kommer att ta och vad det kommer att kosta. Det förekommer att köparna prutar på priserna eller försöker få mer tid med tjejerna, säger Mrsic innan han fortsätter:

- Tjejerna som säljer sex i Sverige kommer nästan alltid från väldigt fattiga förhållanden. Tjejerna som säljer sex är ofta uppkopplade på sina annonser dygnet runt. Eftersom jag varit involverad i liknande insatser förut så har vi sett att köp sker under dygnets alla timmar, säger Mrsic.

Ofta är tjejerna utplacerade i exempelvis lägenheter, hotell eller vandrarhem av kopplare som är en del av en organisation vars syfte är att tjäna pengar.

- Kopplarnas uppgift är att underlätta för sexköparna och det kan handla om att flytta tjejerna mellan olika städer eller att ordna med annonserna. Kopplarna tar merparten av de pengar som de sexsäljande tjejerna tjänar, säger Mrsic.

Flera insatser på ett år

Polisen i Norrköping har ett strategiskt arbetssätt när det kommer till denna typ av problematik. Dessa typer av insatser genomförs flera gånger per år.

- Att arbeta mot denna problembild är ofta krävande för poliserna som är delaktiga eftersom vi får möta väldigt utsatta människor. Det är vanligt att de utsatta tjejerna ofta känner att de inte har något annat val än att sälja sina kroppar för att överleva. Att vi från polismyndigheten kan förebygga sexköpen, hjälpa de utsatta och lagföra de som begår brott gör att vi orkar arbeta med liknande insatser, säger Mrsic.

Vid denna insats i Norrköping var även socialtjänsten involverad. När poliserna har pratat med de utsatta tjejerna fick tjejerna möjligheten att prata med utsända från socialtjänsten. Där erbjöds tjejerna hjälp och en möjlighet att prata om sin situation.

Arbetet kommer att fortsätta

Enligt svensk lagstiftning är det inte olagligt att sälja sexuella tjänster, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Polisen kommer att fortsätta att arbeta mot denna typ av brottslighet.

- Är du en av de som köper sex och ser detta vill jag att du tänker till en extra gång. Vi från polisen ser dig men du ser inte oss. Bestämmer du dig för att begå detta brott kommer vi att befinna oss i närheten och lagföra dig en dag, det är bara en tidsfråga. Vårt arbete med denna typ av problematik kommer inte att sluta. Detta är ett prioriterat fokusområde som vi arbetar med, säger han.

Polisens övergripande arbete mot människohandel

Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter handeln med vapen och narkotika. Arbetet mot människohandel är ett prioriterat område när det kommer till polisens arbete mot organiserad brottslighet.

Polismyndighetens övergripande mål när det gäller arbetet mot människohandel är att göra Sverige till en oattraktiv marknad för den organiserade brottslighet som ofta ligger bakom den här typen av brott.

Regionalt fokus under vecka 45

Under vecka 45 riktades ett särskilt fokus mot människohandel i en nationell insats. Polisregion Öst deltog i denna insats som genomfördes inom ramen för EMPACT.

- I polisregion Öst finns en utbredd problematik avseende både utländska aktörer och inhemska aktörer som utnyttjar personer för sexuella ändamål och tiggeri, säger Lisa Norrbin, analytiker på underrättelsetjänsten i polisregion Öst. Hon har haft ansvar för den regionala insatsen.

Norrbin fortsätter:

- Syftet med denna regionala insats var att stärka samarbetet internt inom polisregionen samt samverkan med externa aktörer i arbetet mot människohandel. Vidare syftade insatsen till att stärka underrättelsebilden och identifiera misstänkta gärningspersoner och möjliga brottsoffer genom ett uppsökande och proaktivt arbete, säger Norrbin.

Arbetet ger ringar på vattnet

Insatsen pågick under tre dagar. Under den regionala insatsen var flera olika polisenheter, med olika specialkompetens, involverade. Insatsen har renderat i uppslag att arbeta vidare med.

- Under denna regionala insats samverkade vi mellan de olika polisområdena i de frågor som rör människohandel. Utifrån ett underrättelseperspektiv har mycket bra information inkommit som gör att vi har flera ärenden att arbeta gå med i vår polisregion samt att delge till andra polisregioner, säger Lisa Norrbin.

Hon avslutar:

- Vi blir effektivare inom regionen i arbetet mot denna komplexa brottslighet. Varje insats ökar vår förmåga att identifiera och förebygga människohandel.

Antal anmälningar i polisregion Öst under insatsen

Linköping:
9 anmälningar om köp av sexuell tjänst.
1 anmälan gällande koppleri.

Norrköping:
5 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst.

Jönköping:
3 anmälningar om köp av sexuell tjänst, varav en av dessa anmälningar innefattar fyra köp av sexuellt tjänst.

I Södermanland genomfördes inget arbete mot människohandel under denna insats, dock var polispersonal från Södermanland delaktiga i regionens arbete.

Kontaktpersoner för media

* För frågor om insatsen i Norrköping:
Jasse Mrsic, insatsledare
Telefon: 072 207 80 46

* För frågor om den regionala insatsen samt polisregion Östs arbete mot människohandel:
Lisa Norrbin, analytiker vid underrättelsetjänsten i polisregion Öst
Telefon: 070 252 74 65

Båda är tillgängliga för intervjuer under onsdagen 24 november.