Samhället behöver kraftsamla för att förhindra våld mot kvinnor

Arbetet mot brott i nära relationer har gjort framsteg under senare år. Polismyndigheten har ökat resurserna för att förbättra och utveckla arbetet med nya arbetssätt och att bryta normer. Men det finns fortsatt många utvecklingsområden.

I samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor belyser polisen runt om i Sverige det våldsförebyggande arbetet för brott i nära relationer. För oss inom polisen råder det ingen tvekan: det här är allvarliga brott och vi vill att de ska få ett slut.

Hur samhället behöver kraftsamla för att förhindra den grova brottsligheten mot kvinnor

Lyssna på Maria Billinger, utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor vid länsstyrelsen i Stockholm, och Michael Johansson, sektionschef brott i nära relationer i polisregion Stockholm, samtala om den verklighet de möter i sin vardag.

Anmälan och stöd

Som brottsoffer eller anhörig till ett brottsoffer är det viktigt att veta att du inte är ensam – och att det finns hjälp att få. Det här är grova brott med allvarliga konsekvenser för de drabbade. Nedan har vi samlat information om hur vi jobbar mot våld i nära relation. Hur du kontaktar oss och hur du anmäler. Så om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt: kom till oss.

Polisanmäl brott i nära relation

Här får du stöd och hjälp

Berättelser från verkligheten - Brott i nära relation