Karlskrona är en fortsatt trygg kommun

Invånarna i Karlskrona kommun känner sig trygga, det visar den årliga trygghetsmätningen som polisen och Karlskrona kommun gjort.

Resultaten i årets trygghetsmätning är förbättrade jämfört med året innan och Karlskrona upplevs som en av de tryggaste kommunerna i polisregion Syd, som sträcker sig från Västervik till Malmö.
– Det är glädjande resultat, säger Marcus Henningsson som är kommunpolis. Vi har en mycket god samverkan med Karlskrona kommun, bostadsbolag och näringsidkare i Karlskrona. Vårt arbete med att skapa en gemensam lägesbild och utifrån det sätta in olika åtgärder är framgångsrikt och det får vi kvitto på i trygghetsundersökningen. 

Resultaten i undersökningen bygger helt på hur deltagarna i undersökningen själva anger att de upplever situationen där de bor. Nästan 2 400 slumpvist utvalda Karlskronabor fick enkäten hemskickad till sig och svarsfrekvensen är 63,9 procent.
– Det är mycket glädjande att Karlskrona har fått ett ännu bättre resultat i trygghetsmätningen även i år, säger Börje Dovstad, ordförande i Lokala Brottsförebyggande rådet och kommunalråd i Karlskrona kommun. Det visar att medborgarna upplever större trygghet och att det goda samarbete vi har med polisen tar oss framåt i arbetet för ett ännu tryggare Karlskrona.

Om trygghetsmätningen

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala problembilden då enkäten ställer frågor kring vilka problem den boende uppfattar i sitt bostadsområde. 

Detta kan exempelvis röra utemiljön, egen utsatthet för brott, respondentens allmänna oro för brott, hens mer konkreta känsla av otrygghet inkluderat konsekvenser av detta samt en bedömning av polisens engagemang i bostadsområdena. Resultatet ligger till grund för Polisens och kommunens arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder 

Nästan 2 400 slumpvist utvalda Karlskronabor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och 63,9 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga.