Någon gång måste man ta steget och lämna

Kvinna som värjer sig från hot

Kvinna som värjer sig från hot. Bild: Polisen

Under vecka 47 inträffar den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat.

Anders Nordin arbetar som gruppledare vid utredningssektionen för brott i nära relation inom polisområde Jönköping. Här svarar han på tre frågor om hur vi kan förebygga, hur vi får fler att anmäla och vilket stöd den drabbade kan få?

Vilka förebyggande insatser anser du är viktigast för att få ner antalet fall av våld i nära relationer?
– Det viktigaste vi kan göra för att förebygga detta är att fortsätta att belysa frågan för allmänheten. Dels blir ämnet mindre tabubelagt, men det gör också att nätverket runt kvinnorna, såsom grannar och vänner, får upp ögonen för detta och de behövs för att stötta och hjälpa kvinnan.

En del kvinnor drar sig för att göra en polisanmälan när det utsatts för våld av en närstående, vad vill du säga till dem?

– För det första kan jag förstå deras känsla. Det är såklart ett stort steg att ta eftersom det kommer påverka mycket i deras liv framåt på ett sätt som de inte har kontroll över. Däremot är det steget väldigt viktigt att ta, då en förändring är absolut nödvändig. Ingen ska behöva leva nedtryckt, eller i relationer med hot och våldsinslag och någon gång måste man ta steget och lämna. Då är det också viktigt att man har stöttning och känner att man kan få hjälp framåt. Dels av myndigheter, men framförallt av någon typ av socialt nätverk.

Vilket stöd kan kvinnorna som gör en anmälan få från samhället, dels från polisen och dels från resten av samhället?

– Det är viktigt att veta att Polisen jobbar med rättsprocessen och viss typ av skyddande åtgärder. I övrigt har socialtjänsten och ideella föreningar ett bra och viktigt arbete för att hjälpa brottsutsatta med stöd och hjälp där även gärningsmän kan få hjälp att bryta destruktiva beteenden. Det är viktigt för att antingen kunna fortsätta leva tillsamman i en mer positiv relation eller få hjälp att avsluta relationen och gå vidare åt var sitt håll.