Nära 10 000 utandningskontroller under region Mitts trafikinsats

Under region Mitts trafikinsats under vecka 43 kontrollerades nykterheten hos 9 313 förare i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

– Det är nästan lika många alkoholutandningsprov och kontroller som vi gjort totalt i regionen under hela 2021, från januari till september så det vi åstadkommit på en enskild vecka är anmärkningsvärt! Tack vare våra aktiva och engagerade poliser i regionen har vi fått möjlighet att upptäcka flera brott i vägmiljön och synliggjort det viktiga arbetet trafikkontroller utgör, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Under insatsen arbetade poliser i yttre tjänst brottsförebyggande och för att hindra påverkade förare från att sätta sig bakom ratten. 74 förare misstänks nu för att ha kört onyktra, 37 av dessa påverkade av alkohol och 58 har kört påverkade av narkotika.

– Vi ser en tendens i samhället att toleransnivån för att använda narkotikaklassade preparat  i trafiken har höjts. Genom att inte enbart genomföra utandningsprov utan även ställa följdfrågor vid kontroller har vi även upptäckt flera förare som varit påverkade av andra substanser än alkohol, säger Maria Rosander, regional samordnare för trafik i region Mitt.  

Förutom att kontrollera nykterheten, upptäcker polisen även andra brott vid ett aktivt trafikarbete. Under veckan rapporterade polisen i region mitt 56 personer för olovliga/grovt olovliga körningar. Det innefattar förare som kör utan giltiga körkortsbehörigheter.

Sammanlagt har 7 orosanmälningar skickats till socialtjänsten i respektive kommun.

När polisen misstänker att en förare kört påverkad, erbjuds personen kontakt med socialtjänst eller beroendevård om denne vill ha hjälp med att komma till rätta med missbruk eller beroende av alkohol eller droger, enligt metoden SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Erbjudandet är frivilligt.

– 67 personer som misstänkts för nykterhetsbrott har fått erbjudandet och av dem tackade 11 ja till att bli kontaktade av beroendevården, säger Maria Rosander.  

Trafikinsatsveckan genomfördes i region Mitt med fokus på nykterhetskontroller och för att visa att trafiken är en prioriterad och viktig fråga där region Mitt ska vara ledande för att öka trafiksäkerheten. Kontrollerna har bland annat gjorts utanför systembolag, köpcentrum och i samband med krogstängning. I hela regionen har polisen även genomfört större kontroller och följt upp fordon som betett sig avvikande i trafiken.