Ny rapport om beslagtagna vapen i region Stockholm

Enligt rapporten märks en minskning i andelen skjutningar som utförts med automatkarbiner jämfört med tidigare år. Samtidigt märks en ökning av användningen av konverterade start- och tårgasvapen.

– Konverterade start- och tårgasvapen står för en tredjedel av vapenbeslagen och minst en femtedel av skjutningarna. Vi ser också en ökning i kaliberdiameter i de konverterade start- och tårgasvapnen, vilket betyder att de får allt högre eldkraft och att de används även i mord, säger Joakim Sturup, kriminolog och forskare vid polisen i region Stockholm.

Den aktuella rapporten baseras på 166 skjutningar och 269 beslag av skarpa vapen i kriminella miljöer som skett i region Stockholm under 2020.

När det gäller typen av beslagtagna vapen är traditionella äldre vapen som oftast kommer från tidigare konfliktområden vanligast, de bedöms utgöra 40 procent av beslagen. Cirka 35 procent av de beslagtagna vapnen utgörs av konverterade start- och tårgasvapen. Nyare vapen som nyligen gått från den legala till illegala marknaden i Sverige eller annat land bedöms utgöra 15-20 procent, och cirka 5 procent av beslagen utgörs av hemtillverkade vapen och 3D-vapen.

Rapport - Skjutningar och beslag av skjutvapen