Nya pass och nationella identitetskort den 1 januari 2022

 • Svenska resehandlingar.
  Från och med den 1 januari 2022 kommer de svenska passen och identitetskorten att få ett nytt utseende.
 • Han som håller i ett svenskt pass.
  Från och med den 1 januari 2022 kommer de svenska passen och identitetskorten att få ett nytt utseende.
 • Svenskt pass under ultraviolett ljus.
 • Svenskt pass under ultraviolett ljus.
 • Hand som håller i ett svenskt körkort
  Från och med den 1 januari 2022 kommer de svenska passen och identitetskorten att få ett nytt utseende.
 • Svenskt identitetskort under ultraviolett ljus.
1/6

Från och med den 1 januari 2022 kommer de svenska passen och identitetskorten att få ett nytt utseende.

För att säkerställa att Sveriges resehandlingar håller hög dokumentsäkerhet och kvalitet internationellt införs vid årsskiftet nya uppdaterade pass och identitetskort med förhöjd säkerhet och nytt utseende.

Nya avancerade säkerhetsdetaljer

Säkerhet är fokus för de nya handlingarna. Det är bland annat säkerhetsdetaljerna som har påverkat utformningen av den nya designen. Det nya passet och nationella identitetskortet blir också först i världen med en så kallad ”flytande bild”. Denna säkerhetsdetalj har tagits fram eftersom förfalskare blir allt duktigare på att efterlikna den nuvarande ”vickningsbilden” i passet. Den nya säkerhetsdetaljen bidrar till att bilden ”flyter” i flertalet vinklar beroende på betraktarens position till handlingen.

De nya passen kommer även att innehålla ytterligare bilder på innehavaren som exempelvis framträder under ultraviolett ljus. En annan detalj är att foto på innehavaren som lagras på handlingens digitala lagringsmedia nu visas i färg, något som ska förenkla för gränspassage vid kontroll av innehavarens pass.

Innehavarens namnteckning på bakre personsida

För att förebygga och minska missbruk av äkta handlingar och identiteter styrkta av pass på internet så har även placeringen av innehavarens namnteckning förändrats. Den är nu flyttad till insidan av den främre pärmen i passet. Här syns även en annan säkerhetsdetalj: ett foto av innehavaren som täcks av en ”variabel skyddsmekanism” som skyddar mot manipulering.

Förändrat passnummer

Passnummer och identitetskortets nummer kommer istället för dagens åttasiffriga uppbyggnad att bestå av en alfanumerisk serie bestående av nio tecken. Detta för att kunna säkerställa att gamla passnummer inte missbrukas. Därmed kommer handlingens nummer alltid att vara unikt.

Uppdaterat chip

Förutom de visuella förändringarna har även den digitala delen uppdaterats med nytt chip med förstärkt kryptografiskt skydd med nya nyckellängder. Det nya chipet får en ny metod för att öppna innehållet i det digitala lagringsmediet, PACE (Password Authenticated Connection Establishment), även CAN (Card Access Number) kan nyttjas. Den föråldrade metoden, BAC (Basic Access Control), avvecklas därmed och kommer inte stödjas av de nya svenska resehandlingarna.

De digitala förändringarna påverkar också identitetskort, som sedan i augusti 2021 innehåller fingeravtryck. Identitetskortet får även nya säkerhetsdetaljer och utformning som härrör från passet.

Tema som kännetecknar Sverige

De nya handlingarna innehåller ett återkommande tema av natur och grönska såsom lövträd i syd och barrträd i norr, något som kännetecknar Sverige.

För att symbolisera människans rätt till fri rörlighet har flyttfåglar använts som ett attribut för människans rörlighet. Inte helt oväntat rör sig även dessa över landets gränser fritt såsom människan också gör, via luft, vatten eller till fots.

När kan jag få det nya pass eller identitetskortet?

De nya pass och identitetskorten börjar gälla från och med 1 januari 2022. Nuvarande handlingarna gäller tills giltighetstiden löpt ut. Vill du ha den nya typen av resehandling ska du ansöka tidigast efter årsskiftet.

Pressbilder nya pass och nationella identitetskort

Relaterat innehåll