Nya regler kring sammankomster från och med den 1 december

Från och med den 1 december 2021 gäller nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och som har fler än 100 deltagare.

Reglerna innebär att den som anordnar en sådan sammankomst eller tillställning kan ställa krav på att deltagare ska uppvisa vaccinationsbevis.

Om arrangören väljer att inte ha vaccinationsbevis som krav för att få delta, måste arrangören vidta särskilda smittskyddsåtgärder såsom att se till att deltagarna anvisas en sittplats, att man inte är fler än åtta personer i varje sällskap och att det är minst en meters mellanrum mellan varje sällskap.

De myndigheter som ska se till att reglerna efterlevs är i första hand länsstyrelserna. Ytterst har dock polisen rätt att upplösa en sammankomst eller tillställning som bryter mot reglerna om mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga. Polisen upplöser en sammankomst eller tillställning med stöd av den s.k. covid-19-lagen.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För mer information om Folkhälsomyndighetens nya regler, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.