Båtmotorstölderna ökar i polisregion Öst

Båtmotorstölder

Bild: Polisen

Polisens tips för att försvåra för gärningspersonerna.

Polisen har den senaste tiden sett en kraftig ökning av båtmotorstölder, främst i Östergötlands och Södermanlands skärgård. Vid flera tillfällen har båtar hittats flytande utan förtöjning med stulen motor. Eventuellt har tjuven eller tjuvarna kommit sjövägen.

Polisen uppmanar båtägare att iaktta uppmärksamhet mot okända fordon och båtar i anslutning till hamnar.

Antal stölder av båtmotorer i region Öst:
Augusti: 14 st
September: 15 st
Oktober: 23 st (till och med 29/10)

Brottsförebyggande råd

Om du lämnar båten en längre tid, be någon om hjälp med att ha uppsyn över din båt. Du kan till exempel be någon att:

• se till att lamporna tänds vid olika tider
• hålla båten ren och snygg från fågelspill
• fälla ner eller öppna kapellet då och då
• sätta upp flaggan
• hänga ut en handduk eller dylikt
• ösa båten regelbundet
• försöka få din båt att se bebodd ut

Så kan du förhindra stölder ur eller av din båt:

• Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
• Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.
• Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
• Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
• Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
• Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där.

Läs mer

Båtsamverkan kan förhindra brott