Omfattande tillsynsinsats på Stockholmskrogar under helgen

  • Bild på polis under en krogtillsyn.
  • Illustration på berusningsnivåer.
1/2

Totalt 36 av 63 kontrollerade krogar fick en anmärkning när Stockholm stad och polisregion Stockholm genomförde ett stort antal krogkontroller i helgen med fokus på ordningsläge, berusningsnivå och underåriga m.m.

63 pubar, restauranger, klubbar och hotell i Stockholm fick besök av såväl uniformerad som civil personal under en gemensam brottsförebyggande tillsyn enligt alkohollagen. Syftet med tillsynen är att förebygga våld och problem kopplade till alkohol och droger.

Vid kontrollerna upptäcktes bland annat en mängd märkbart påverkade gäster vilket innebär att serveringspersonalen inte följde alkohollagen. Totalt 36 av 63 kontrollerade krogar fick en anmärkning.

217 ålderkonstroller

217 ålderskontroller genomfördes och 103 ordningsvakter kontrollerades. Vid något fall har ungdomar uppvisat digitalt id genom id-plattformen Freja för serveringspersonalen men sådan legitimation är inte godtagbart som id-handling vid köp av alkohol.

Under kontrollerna har poliser och alkoholinspektörer iakttagit hur krogpersonalen hanterar sin alkoholservering. På flera serveringsställen samarbetar de olika personalgrupperna utmärkt. Man arbetar ansvarsfullt och agerar när någon exempelvis blir märkbart påverkad. En sådan gäst ska enligt alkohollagen nekas ytterligare alkohol och avvisas från lokalerna.

Förebygga att ungdomar serveras alkohol

– Det är viktigt att hålla nere berusningsnivåerna då det bidrar till minskat våld. Av samma anledning vill vi förebygga att ungdomar under 18 år serveras alkohol liksom att människor inte är narkotikapåverkade, säger Carina Cutlip, chef på tillståndsenheten, Stockholms stad.

Stor närvaro från tillsynsmyndigheterna och ett gott samarbete med branschen möjliggör en tryggare krogmiljö för såväl gäster som personal. Kriminella nätverk får därmed svårare att verka i lokalerna.

– Fler ur krogpersonalen behöver gå utbildning och fler behöver lära sig att servera ansvarsfullt. Deras agerande underlättar vårt brottsförebyggande arbete, säger Jonas Packalén, inspektör, polisregion Stockholm.

Frågor kan besvaras av Jonas Packalén, polisregion Stockholm, telefon 0708-90 66 80 eller Carina Cutlip, Tillståndsenheten, Stockholms stad, telefon 08-508 250 57.

Resultat från tillsynen

  • 63 serveringsställen kontrollerade varav 36 med anmärkning.
  • 217 ålderskontroller av unga gäster genomförda, samtliga utan anmärkning.
  • 103 ordningsvakter kontrollerades.
  • Utöver detta har narkotikabrott, brott mot ordningslagen samt brott mot alkohollagen rapporterats.

Hur full får man vara på krogen?

När man uppnår nivån ”märkbart påverkad” (se bild ovan) ska man enligt alkohollagen

  • nekas entré
  • nekas alkoholservering
  • avvisas

Såväl krogpersonal som tillsynspersonal genomgår utbildning i berusningsnivåer. Genom skådespelarstudier sker uppföljning över åren hur väl krogpersonalen hanterar detta. För mer information, besök STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).