Omfattande trafikstörningar i Stockholm den 1-3 december

Sverige står i början av december värd för en internationell konferens i Stockholm. Arbetet med eskorter kommer under dagarna att medföra stora trafikstörningar i Arlandaområdet, centrala Stockholm och på E4:an.

Polisen i region Stockholm ansvarar för ordning och säkerhet kring arrangemanget samt eskorter av de delegater som deltar på konferensen, samverkan sker bland annat med Säkerhetspolisen.

– När eskorter genomförs blir det stopp i trafiken och trafikanter kan behöva vänta eller välja annan väg. Vår ambition är att minimera tiden för avstängningarna men ibland kommer stoppen att pågå under en längre tid, säger Peter Nylind, kommenderingschef med ansvar för arbetet.

Den internationella konferensen genomförs vid Arlanda. Det innebär att eskorter kommer ske mellan Arlandaområdet och centrala Stockholm. I samband med det stänger polisen av säkerhetsskäl av platser, gator och vägar. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det inte möjligt att i förväg meddela tider och platser för avstängningarna.

Polisens rekommendation till trafikanter är att vara ute i god tid, undvika att ta bilen och i stället i möjligaste mån välja andra färdmedel, som till exempel spårbunden trafik. Det gäller särskilt trafikanter som ska färdas mellan Arlanda och Stockholm city.

Håll dig uppdaterad