Polisen i region Stockholm och Gotland genomför trafikveckan ”brott på väg”

Som en del i brottsbekämpningen genomför polisen en trafikvecka mellan den 8 och 14 november. Veckan riktar sig mot alla brott som sker på och i anslutning till vägnätet.

– Genom dessa kontroller av fordon kan vi komma åt förare och passagerare som använder vägnätet i samband med brottsliga gärningar som exempelvis att transportera stöldgods, vapen, narkotika med mera, säger Hans Nilsson, gruppchef på trafikpolisen i region Stockholm.

Trafikkontrollerna kommer att ske både genom öppen och dold övervakning. Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Under trafikveckan riktar polisen därför extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet, det vill säga riksvägar och Europavägar, som möjliggör snabba förflyttningar genom landet.

Trafikveckan ”brott på väg” kommer att genomföras av poliser i hela regionen. De kommer att kontrollera körkort, fordon, nykterhet och vid behov även utföra utlänningskontroller, kontroll av efterlysta och andra utredningsåtgärder när brott uppdagas.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år.