Polisen sätter ljuset på de som kör onyktra

Insatsvecka med extra kontroller i polisregion Syd för att förhindra rattfylleribrott.

Polisregion Syd ökar fokus på säkerhetsarbetet i trafiken. Under vecka 46 sätter polisen i Syd ljuset på de som kör onyktra, då extra kontroller kommer att genomföras för att upptäcka och förhindra rattfylleribrott och därmed öka trafiksäkerheten. 

Alltför många personer kör onyktra i Sverige varje dag. Enligt siffror från Trafikverket handlar det om 15 000 personer.

– Det är personer som kör onyktra som vi vill komma åt med den här insatsen. De som kör i polisregion Syd ska köra nyktra. Polisens arbete utmed regionens vägar ska vara synligt och aktivt, det är så vi gör skillnad i samhället, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd. 

Så här jobbar polisen

Under veckan genomförs ett stort antal trafikkontroller på varierande platser i regionen och vid olika tidpunkter. Några platser där kontroller ska genomföras på, är platser där polisen misstänker att alkoholpåverkade förare kan färdas.

– Vi kommer att jobba aktivt med nykterhetskontroller i hela regionen för att påverka medborgarnas val att avstå från att köra onyktra.  För de som har ändrat sina dryckesvanor under pandemin är nu risken för att ertappas större, förklarar Peter Friberg, samordnare för trafiken i region Syd.

I enlighet med trafikstrategin arbetar polisen mot nykterhet gällande både alkohol och droger. Vid varje fordonsstopp kontrolleras körkortet och nykterheten på föraren. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. I kontrollen kan även narkotikarattfyllerier upptäckas.

Hjälp genom SMADIT

De personer som upptäcks i trafiken som onyktra erbjuds hjälp från beroendevården genom ett samarbete som heter SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken. 

– Polisen är ofta den första kontakten då en person misstänks för ett rattfylleribrott. Genom att erbjuda hjälp och förmedla kontakt hoppas vi att kunna påverka och minska antalet återfall i rattfylleribrott. Det är ett viktigt arbete för att få ner antalet olyckor med alkohol inblandat som orsak, förklarar Peter Friberg.

Tipsa polisen!

Polisen i region Syd får regelbundet in tips på potentiella rattfyllerister och förutom generella stickprovskontroller kommer vi att lägga extra fokus på dessa under insatsveckan.

– Vi tar tacksamt emot fler tips och vi gör allt vi kan för att hitta och stoppa dessa personer från att köra onyktra och erbjuda dem hjälp, säger Peter Friberg.

Känner du någon som brukar köra bil och som kan vara i riskzonen gällande alkohol eller som du vet använder narkotika? Tipsa polisen via webben eller ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

– Det vi gör tillsammans denna vecka kommer att ge resultat ur ett brottsförebyggande perspektiv och vi bidrar till att det blir säkrare att färdas på vägarna i region Syd. Trafiken är en prioriterad och viktig fråga och region Syd ska vara i framkant i arbetet med att öka trafiksäkerheten, säger Jarl Holmström.

Pressinbjudan

Media erbjuds att närvara vid en nykterhetskontroll. Vi erbjuder medverkan vid några orter runt om I polisregion Syd. Se mer information i pressinbjudan.

Pressinbjudan