Polisen tog emot pris till Nationella viltolycksrådet

  • Svenska Djurskyddsföreningens ordförande Lillemor Wodmar tillsammans med Jonas Hysing och Hanna Dittrich Söderman, Nationella viltolycksrådet.
    Priset överlämnas av Svenska Djurskyddsföreningens ordförande Lillemor Wodmar och togs emot av Jonas Hysing och Hanna Dittrich Söderman, Nationella viltolycksrådet. Bild: Louise Cederlöf
  • En polis och en eftersöksjägare med sin sökhund går längs en väg och i förgrunden syns en varningsskylt för viltolycka. Foto.
    Polis och eftersöksjägare vid en viltolycka. Bild: Polisen
1/2

Svenska Djurskyddsföreningen har utsett Nationella viltolycksrådet till Årets djurvän. Polismyndigheten är ordförande i rådet och samordnar arbetet med eftersök av trafikskadat vilt.

– Arbetet med viltolyckor syftar till att minska djurens lidande, och vi är mycket hedrade över utmärkelsen, säger Jonas Hysing som är ordförande i rådet och tog emot priset på Svenska Djurskyddsföreningens årsmöte.

Han tillägger att de som verkligen förtjänar att uppmärksammas för sina insatser i detta är alla de tusentals jägare som på uppdrag av polisen går ut i ur och skur och söker efter trafikskadat vilt.

– De är de riktiga hjältarna i vårt arbete och utan dem skulle många vilda djur behöva lida mycket mer. Dessutom – om de inte ställde upp skulle polisen vara tvungen att använda sin egen personal till detta, och vi har inte samma kompetens.

Viltolyckor måste anmälas

Den som kör på vilt av vissa arter är skyldig att anmäla det till polisen. De senaste åren har mellan 60 000 och 65 000 viltolyckor anmälts varje år.

När en viltolycka anmäls kontaktar polisens regionledningscentral en jägare som bedömer situationen och vid behov söker efter och avlivar det skadade viltet.

Även om föraren bedömer att djuret har dött direkt vid olyckan ska viltolyckan anmälas till polisen. Då åker en jägare ut för att försäkra sig om att djuret verkligen är dött.

Markägaren ska kontaktas

Ett dött vilt tillfaller oftast markägaren, eftersom denne har jakträtten på marken. I sådana fall ska jägaren kontakta markägaren. Om det rör sig om utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter, tillfaller det döda viltet istället staten 

– När jägaren har kontaktat jakträttshavaren och återrapporterat till polisen är dennes uppdrag avslutat, säger Hanna Dittrich Söderman, som arbetar på Polismyndigheten och är processledare för Nationella viltolycksrådet.

Motiveringen till priset som årets djurvän är: ”För en djurskyddsinsats utöver det vanliga. Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid eftersök av trafikskadat vilt bidrar ni med ert viktiga arbete till att minska och förkorta vilda djurs lidande”.

Nationella viltolycksrådet

Polismyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med eftersök av trafikskadat vilt och samverkan sker inom Nationella viltolycksrådet. Rådet består av berörda myndigheter, bolag och organisationer. Polismyndigheten är ordförande i rådet.

Läs mer på viltolycka.se.