Polisen välkomnar 707 nya poliser

Polismyndigheten har i dag fått 707 nya poliser. Huvuddelen kommer tillföras lokalpolisområdena för att förstärka den lokala närvaron.

I dag pågår avslutningsceremonier för de 707 nya poliserna som fullgjort grundutbildningen till polis. På måndag påbörjar de sina anställningar runt om i landet.

– Jag vill hälsa alla de nya poliserna varmt välkomna. Tillsammans med sina kollegor kommer de utgöra en viktig del i vårt brottsbekämpande uppdrag. Huvuddelen av polisassistenterna kommer tillföras lokalpolisområdena och arbeta för att säkerställa säkerheten och tryggheten i lokalsamhället. Polismyndigheten växer och i takt med att vi blir fler poliser kommer den polisiära lokala närvaron i landet fortsätta att öka, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Arbetet för att bli fler poliser fortsätter i flera spår

Utöver grundutbildningen finns fler vägar till att bli polis. Den funktionsinriktade polisutbildningen riktar sig till personer med akademisk examen och som ska arbeta inom områden där verksamheten har ett särskilt behov av specialistkompetens med polisiära befogenheter, exempelvis utredare, analytiker och forensiker. Utbildningen genomförs i ett något högre studietempo på 1,5 år som inkluderar en aspirantutbildning.

Inom ramen för denna utbildning finns även en verksamhetsintegrerad polisutbildning med en något lägre studietakt och som riktar sig till civilt anställda inom polisen. Utbildningen genomförs under 2,5 år och sker parallellt med att man fortsätter arbeta i sin tidigare befattning. Därefter genomförs en aspirantutbildning som avslutas med en anställning som polis i ett lokalpolisområde.

Fördelning av nya polisassistenter november 2021

Nedan redovisas uppgifter om nya polisassistenter per region och polisområde, november 2021. Totalt 707 polisassistenter, varav 228 kvinnor och 479 män.

Region Polisområde Summa
Bergslagen PO Dalarna
PO Värmland
PO Örebro
15
13
20
Mitt PO Gävleborg
PO Uppsala
PO Västmanland
17
15
18
Nord PO Jämtland
PO Norrbotten
PO Västerbotten
PO Västernorrland
5
15
12
14
Stockholm PO Gotland
PO Sthlm City
PO Sthlm Nord
PO Sthlm Syd
8
43
83
71
Syd PO Blekinge NÖ Skåne
PO Kalmar Kronoberg
PO Malmö
PO NV Skåne
PO S Skåne
23
30
51
34
32
Väst PO Fyrbodal
PO Halland
PO Skaraborg
PO Storgöteborg
PO Älvsborg
24
11
11
70
11
Öst PO Jönköping
PO Södermanland
PO Östergötland
14
22
25
Totalsumma 707

Tillkommer en student från den Funktionsinriktade polisutbildningen

Fakta

Polis­myndigheten var 34 089 anställda per den 31 oktober 2021, varav 21 169 poliser och 12 920 civilanställda.

Personalomsättningen på poliser de senaste 12 månaderna är totalt 3,3 procent, varav avgångar exklusive pension är 1,3 procent.

125 poliser har återanställts under året.