Resultat av arbetsplatsinspektioner i Härjedalen

Under vecka 43 gjorde polisen arbetsplatsinspektioner på byggarbetsplatser i Härjedalen och man hittade elva personer som inte hade rätt att jobba i landet.

Polismyndigheten gjorde, inom regional myndighetssamverkan, gemensamma arbetsplatsinspektioner i Härjedalen tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Polisen genomförde fyra arbetsplatsinspektioner och på samtliga platser kunde polisen lokalisera tredjelandsmedborgare som inte hade rätt att arbeta i Sverige. Detta resulterade i att fem personer fick avvisningsbeslut och sex stycken fick uppmaning att lämna landet.

Vem som anställt dem var inte alltid tydligt och personerna har blivit lovade både lön och goda villkor men hade erbjudits någon form av provanställning. Med tanke på hur många byggen som bedrivs i Härjedalen och att kontrollerna uppdagade felaktigheter på samtliga ställen; hur många fler finns det där vi ännu inte hunnit kontrollera?

Samarbete med andra myndigheter

Av totalt tio besökta byggarbetsplatser i Härjedalen stoppade Arbetsmiljöverket arbetet på nio av dessa på grund av fallrisker. Det fanns stora brister i fallskydd både inomhus och utomhus. Det var även brister i skyddsorganisationen och samordning av arbetet på flera av dessa byggarbetsplatser då även byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) saknades. Dessutom fanns brister på maskinskydden, till exempel saknades klingskydd på sågar. Problem fanns även med damm på byggarbetsplatserna.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta handläggning mot flera av de besökta företagen för eventuellt utdömande av sanktionsavgifter pga bristande fallskydd. Flera utländska företag kommer även rapporteras vidare för eventuell sanktionsavgift eftersom ett antal utländska arbetstagare inte var anmälda för utstationering i Sverige.

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare på de aktuella byggarbetsplatserna. Brister upptäcktes både i form av att personalliggare inte fördes och att enskilda verksamma personer inte var inregistrerade för arbetspasset. Bristerna förekom både hos svenska och utländska företag och kommer leda till kontrollavgifter för de aktuella företagen på fyrsiffriga, och i vissa fall femsiffriga belopp.

Jämställdhetsmyndigheten har inte kunnat påvisa exploatering även om gränsen för vad som kan definieras som exploatering tangeras. Det är viktigt att belysa hur detta påverkar den som kommit hit för att arbeta.

De som nu har fått beslut om att resa hem har kommit hit i god tro då arbetsgivaren informerat om att tillstånd kommer att ordnas när de är på plats. Information som är felaktig, missvisande och drabbande för den enskilde.

Samtliga har familjer att försörja i hemlandet och risk finns att de åker hem med mindre pengar än de kom hit med. Det inte är ovanligt att man skuldsätter sig för att kunna resa.

Kontrollerna är en del av ett uppdrag som åtta myndigheter har fått av regeringen och som syftar till att motverka brott i arbetslivet.
Här kan du läsa mer om arbetslivskriminalitet och myndighetsgemensamma kontroller:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/arbetslivskriminalitet---gemensamma-kontroller/

För ytterligare information kontakta Ingela Kjellberg, gruppchef vid gränspolisen, 010-568 19 31.