Resultat av polisen i region Stockholm och Gotlands trafikvecka ”brott på väg”

Som en del i brottsbekämpningen har polisen under vecka 45 genomfört en trafikvecka. Kontrollerna riktade sig mot alla brott som sker på och i anslutning till vägnätet.

Trafikkontrollerna har skett i hela regionen både genom synlig och dold övervakning i syfte att förebygga, förhindra och beivra brott.

Totalt har 3474 fordon och 3796 personer kontrollerats. 14 personer har gripits för olika typer av brott och fyra har omändertagits enligt utlänningslagen.

29 misstänkta narkotikabrott, sex brott mot vapenlagen och sex stölder har uppdagats och 59 personer har rapporterats för rattfylleri respektive drograttfylleri. Åtta personer påträffades som av olika orsaker var efterlysta.

– Resultatet av dessa kontroller visar att vi kan vi komma åt förare och passagerare som använder vägnätet i samband med brottsliga gärningar, som exempelvis att transportera stöldgods, vapen, narkotika med mera, säger Hans Nilsson, gruppchef på trafikpolisen i region Stockholm.

Ett exempel är ett ärende när en polispatrull stoppade en bil i Stockholm city för kontroll, och misstanke om narkotikabrott uppstod. Vid husrannsakan i bilen anträffades, dolt bakom handskfacket, en liten låda med en stark magnet på, som inte kunde ses utan endast gick att känna sig fram till. I lådan påträffades misstänkt narkotika och föraren och passageraren greps.

Som svar på var de bodde uppgav de misstänkta en felaktig bostadsadress, men patrullen gav sig inte. Efter efterforskningar lokaliserades de misstänktas bostad till en lägenhet i södra Stockholm. Där anträffades ytterligare misstänkt narkotika. Mängden narkotika gjorde att ärendet nu utreds som ett grovt narkotikabrott.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Vi hjälps alla åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år.