Rivstart nykterhetskontroller i region Syd - nära 10 000 alkoholutandningsprov

Efter pandemiuppehållet fokuserade polisregion Syd på nykterhetskontroller längs regionens vägar. Drygt 9700 förare kontrollerade.

Poliser från samtliga polisområden och Regionala operativa enheten bidrog under insatsen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, med att förhindra och påverka förare från att sätta sig bakom ratten efter intag av alkoholhaltiga drycker. Polisen har varit synliga på vägarna runt om i polisregion Syd och kontroller har genomförts på många platser under hela veckan 46. Nu fortsätter de rutinmässiga kontrollerna med regelbundenhet, efter uppehållet under pandemin.

– Under insatsveckan har vi medverkat till att det blivit något säkrare att färdas på vägarna i region Syd. Nu fortsätter det arbetet på regelbunden basis. De som kör i region Syd ska vara nyktra säger, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd.

Under insatsveckan har drygt 9 700 förare kontrollerats, vilket står för mer än en tredjedel av alla kontroller som genomförts under 2021. Vid dessa kontroller har 60 förare misstänks för att ha kört onyktra, 31 av dessa påverkade av alkohol och 29 har kört påverkade av narkotika. 

Förutom att kontrollera nykterheten, upptäckte polisen också andra brott, så som personer som kör utan giltiga körkortsbehörigheter. Även stöldgods och narkotika har hittats samt efterlysta personer. Några personer har också omhändertas enligt utlänningslagen. Utöver det påträffades åtta olovliga vapen.

Förare som misstänkts ha kört påverkade har erbjudits kontakt med socialtjänst eller beroendevård, där denne kan få hjälp med att bryta sitt missbruk av alkohol eller droger. Detta sker inom ett samverkansarbetet SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

Under trafikinsatsveckan erbjöds 33 personer som misstänkts för nykterhetsbrott hjälp inom SMADIT och sju av dem tackade ja till kontakt. 

– Det är glädjande och viktigt att vi återigen kan genomföra nykterhetskontroller på bred front. Trafikkontroller med spridning i tid och på olika geografiska platser gör att vi kan upptäcka fler onyktra förare tidigare och innan olyckor inträffar, säger Peter Friberg, trafiksamordnare i polisregion Syd. 

Peter fortsätter: Att vi även vid fler tillfällen kan erbjuda hjälp är värdefullt i arbetet med att få ner återfallsförbrytare i rattfylleri, SMADIT.

Trafikinsatsveckan som genomfördes i polisregion Syd med fokus på nykterhetskontroller genomfördes för att visa att polisen tar trafiksäkerhetsarbetet på allvar och är i framkant i detta arbete.

Kontrollerna har bland annat genomförts utanför systembolag, skolor, bostadsområden och hamnar.